Background and activities

Lise Vikan Sandvik is a Professor in education at the Department of Teacher Education, Norwegian University of Science and Technology. She has experience as teacher in primary and secondary schools, holds a ph.d in foreign language didactics, and served as deputy head of Department of Teacher Education from (2013 – 2016). Her professional field of interest is mainly revolved around issues of educational assessment, professional development, foreign language didactics, teacher education and partnerships in education. She is deputy head of the research project Going Gradeless (financed by the Research Council of Norway) https://www.ntnu.edu/ilu/going-gradeless, and head of the research group Professional Learning in Assessment Communities (PLAC) https://www.ntnu.edu/ilu/plac.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2022) Skoleutvikling i videregående opplæring. Fagbokforlaget. 2022. ISBN 9788245039054.
  • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025889.
  • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
  • Hestnes, Dagmar Hæge; Sandvik, Lise Vikan. (2010) Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251925372.
  • Sandvik, Lise Vikan; Hestnes, Hæge. (2010) Vurdering i språkfag. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2537-2. Idéhefter for lærere (3).

Part of book/report

  • Sandvik, Lise Vikan. (2020) NTNUs forskningsbaserte universitetsskolemodell. Lærerutdanning i nordiske land.
  • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2020) Realizing data-driven changes and teacher agency in upper secondary schools through formative interventions. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
  • Sandvik, Lise Vikan; Ramberg, Per Johan. (2019) Utvikling av en forskningsbasert og en praksisbasert lærerutdanning ved NTNU. Universitetsskolen. Mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling..
  • Bauer, Karen; Sandvik, Lise Vikan. (2017) Digitales Geschichtenerzählen und Geschichte erzählen. Erinnerungsarbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Literaturvermittlung: Texte, Konzepte, Praxen ind Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, English, Französisch.
  • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Forord. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..