Magnar Eikerol

Professor Industrial Timber Technology Department of Manufacturing and Civil Engineering
+47 61135269 +47 95820589

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Eikerol, Magnar. (1998) Tørkeprøver av trelast: hvor langt fra enden?. Treteknisk Informasjon.
  • Eikerol, Magnar; Skogstad, Per. (1998) Vil pressing av rå trelast gi redusert vindskjevhet i ferdige produkter?. Treteknisk Informasjon. vol. 5.

Report/dissertation