Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Part of book/report

  • Øksnes, Maria; Olsson, Maja. (2013) «Estetikk? Det er jo alt egentlig!» Et forsvar for hverdagsestetikken i barnehagen. Barn, kunst og kultur.