Background and activities

 

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2017

 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem. (2017) Samskapt læring – et godt arbeidsverktøy. Kommunal rapport.
 • Ravn, Malin Noem. (2017) Naturilazation and un-naturalization: ARTs, childlessness and choice. Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions.

2016

 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Feministiske perspektiver på reproduksjon. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Likestilt reproduksjon?. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon i dagens Norge. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Ravn, Malin Noem. (2016) Forskning i, for og med kommunene. Adresseavisen.
 • Ravn, Malin Noem. (2016) "Vi er gravide"? Hvordan likestillingsorienterte vordende fedre "gjør" svangerskap. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.
 • Ravn, Malin Noem; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.

2015

2014

 • Ravn, Malin Noem. (2014) Fostre i vitenskap, i populærvitenskap og i gravide kvinners fortellinger. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Ravn, Malin Noem. (2014) Mellom kontroll og omsorg: Norske helsetjenester for gravide. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.

2013

 • Lie, Merete; Ravn, Malin Noem; Spilker, Kristin. (2013) Egg, sæd og likestilling. Nye historier om hvordan barn blir til. Aftenposten Innsikt.
 • Ravn, Malin Noem; Lie, Merete. (2013) The cultural ideal of the joint decision. Individuality and relationality of the child choice. The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.