Background and activities

Medievalist and iconographer specializing in panel painting in the thirteenth and fourteenth centuries. 

My doctoral dissertation from 2009 discusses 31 surviving painted altar frontals (panel paintings) made in Norway c. 1250-1350, with emphasis on the iconography og the panels in relationship of the context for which they were made (mainly rural parish churches). The question of patronage features prominently in my discussion, a much neglected topic in previuos scholarship on this material.

Other research interests include the iconography of St Olav, medieval Scandinavian wall- and ceiling painting, the use of art in religious practice - liturgical and non-liturgical.

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Stang, Margrethe C.. (2021) Enemies of Christ in the Far North: Tales of Saracens, Jews and the Saami in Norwegian Medieval Painting. Tracing the Jerusalem code : Volume 1 : The holy city Christian cultures in medieval Scandinavia (ca. 1100–1536).
 • Stang, Margrethe C.. (2021) Forvandlingens kunst: Krusifikset i Mære kirke. Mære 1021 - 2021.
 • Stang, Margrethe C.. (2021) Kom tilbake, papir!. www.universitetsavisa.no.
 • Stang, Margrethe C.. (2021) Minoritetstrådene i Norgesveven. Fortidsvern.

2020

 • Stang, Margrethe C.. (2020) Professor Gjones krig. Fortidsvern.
 • Stang, Margrethe C.. (2020) Sensurert: bør vi redigere historien?. NRK P2 [Radio]. 2020-08-02.

2019

2018

 • Stang, Margrethe C.. (2018) 11 grunner til å elske studentene sine. www.universitetsavisa.no.
 • Stang, Margrethe C.. (2018) Jøder og muslimer i middelalderens bildeverden. Foredrag og konsert . Jødisk Museum Oslo; Jødisk Museum, Calmeyersgate Oslo. 2018-05-06 - 2018-05-06.
 • Stang, Margrethe C.. (2018) Kirkebygg i fritt fall. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Stang, Margrethe C.. (2018) Kirker til overs. Fortidsvern.
 • Stang, Margrethe C.. (2018) Når det moderne blir gammeldags. Fortidsvern.
 • Stang, Margrethe C.. (2018) Stilling ledig. Fortidsvern.
 • Stang, Margrethe C.. (2018) "Typisk norsk"? Ikke veldig interessant. www.universitetsavisa.no.

2017

 • Risvaag, Jon Anders; Stang, Margrethe C.. (2017) "Anno er reality-TV, ikke skolefjernsyn". Universitetsavisa [Internett]. 2017-01-13.
 • Stang, Margrethe C.. (2017) Helgener og pilegrimer, Anno 1537 NRK. null [TV]. 2017-02-01.
 • Stang, Margrethe C.. (2017) Islandske drikkehorn gir et nytt bilde av Olav den hellige. Gemini.
 • Stang, Margrethe C.. (2017) Oppgjørets time og sensurens mangler. www.universitetsavisa.no.
 • Stang, Margrethe C.. (2017) Små, sure damer: sjakkdronningene fra Lewis. Dronningen i vikingtid og middelalder.

2016

 • Stang, Margrethe C.. (2016) Anna Nilsén, The Gothic Sculpture of Uppsala Cathedral. On Spiritual Guidance and Creative Joy, Turnhout: Brepols 2014, ISBN 9782503551708, 102 pp. Journal of Northern Studies. vol. 10 (1).
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Den vanskelige friheten. Universitetsavisa.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Et sted å være, et sted å lære. Universitetsavisa.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Great Expectations. World Heritage and the problem of privilege. Seminar om UNESCO verdensarv . NTNU Bridge og MiST; Trondheim. 2016-09-29 - 2016-09-30.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Helgenkongen og alterbildet. Helgenkongen. St. Olav i kunsten.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Islandske drikkehorn som kilder til olavsarven i etterreformatorisk tid. MEMORY-prosjektet, UiO . UiO; Gunnerusbiblioteket, Trondheim (NTNU). 2016-05-23 - 2016-05-24.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Olav den hellige i billedkunsten. Boklansering . Stiklestad nasjonale kultursenter; Stiklestad, Verdal. 2016-07-26 - 2016-07-26.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Olavsbilder gjennom tidene. Monument, minne, makt . Stiklestad nasjonale kultursenter / Fortidsminneforeningen; Stiklestad, Verdal. 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Stang, Margrethe C.. (2016) Snevre tanker om hva som er kunst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Stang, Margrethe C.. (2016) St. Olavs skål! Tre islandske drikkehorn fra 1600-tallet. Nordisk ikonografisk symposium . Uppsla Universitet; Visby. 2016-08-25 - 2016-08-28.
 • Stang, Margrethe Cecilia Molland. (2016) Kunst i Nidaros erkestift 1350-1537. Erkebispesetet i Nidaros . Nidaros domkirkes restaureringsarbeider; Trondheim. 2016-11-11 - 2016-11-11.
 • Stang, Margrethe Cecilia Molland. (2016) Tre skulpturer fra Værnes kirke. Værnes kirke - en kulturskatt i stein og tre.
 • Stang, Margrethe Cecilia Molland. (2016) Universitet + museum = sant?. www.universitetsavisa.no.

2015

 • Stang, Margrethe C.. (2015) Bildedonasjoner og donatorbilder. Lekfolks gaver til kirken som visuell kultur. Collegium Medievale. vol. 28.
 • Stang, Margrethe C.. (2015) De tre middelalderskulpturene fra Mosvik kirke. Årbok for Mosvik Historielag.
 • Stang, Margrethe C.. (2015) Maleriskatter fra middelalderen. Fortidsvern.
 • Stang, Margrethe C.. (2015) The imitation of gold and gems on Norwegian altar frontals c. 1250-1350. Matter and Materiality in the Study of Medieval Art . Universitetet i Oslo IFIKK; Oslo. 2015-12-04 - 2015-12-05.

2014

 • Stang, Margrethe C.. (2014) Donatorbilder i fjellbygden. Volbufrontalet og maleriene ra Vang stavkirke i lys av samtidige kilder. Det 24. nordiske ikonografiske symposium . Nordisk ikonografisk symposium/ Universitetet i Tallinn; Tallinn. 2014-08-28 - 2014-08-31.
 • Stang, Margrethe C.. (2014) I departementenes blindsone. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Stang, Margrethe C.. (2014) Kirkekunst i Norge etter 1814. Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven.
 • Stang, Margrethe C.. (2014) På sporet av det tapte rom. Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved nordvegen.
 • Stang, Margrethe C.. (2014) Sta. Margaretabildene i Torpo kirke. Margaretaseminar . Riksarkivet, Sverige + Svenska kyrkan; Hackås. 2014-09-06 - 2014-09-06.
 • Stang, Margrethe C.. (2014) Synagoga unveiled: The possibilities and limitations of interpreting Crucifixion imagery from rural Norway. Seminar, Mittelalterkreis, Köln Uni. . Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Köln; Universitetet i Köln. 2014-06-10 - 2014-06-10.

2013

 • Stang, Margrethe C.. (2013) Badet i gult. Ukeadressa [Avis]. 2013-03-27.
 • Stang, Margrethe C.. (2013) Den døde kongen. Maktspill, kirkepolitikk og et alterfrontale fra 1290-tallet. Kunst og kultur. vol. 96 (3).
 • Stang, Margrethe C.. (2013) Det middelalderske interiør i Gildeskål kirke. Åpen dag i Gildeskål gamle kirke/Grublseseminar . Gildeskål menighet/Grublseminar; Gildeskål Gamle kirke. 2013-08-18 - 2013-08-18.
 • Stang, Margrethe C.. (2013) Fargeskatten fra 1300-tallet. Aftenposten [Avis]. 2013-09-08.
 • Stang, Margrethe C.. (2013) Hva kan senmiddelalderns kirkekunst fortelle om periodens trosliv?. Reformasjonsseminaret . Reformasjonsseminaret; Ørlandet. 2013-04-17 - 2013-04-17.
 • Stang, Margrethe C.. (2013) Museum. NRK P2 [Radio]. 2013-09-07.
 • Stang, Margrethe C.. (2013) Orgelbrus og orgelbråk: "Orgelsaken" i Nidarosdomen. Fortidsvern.
 • Stang, Margrethe C.; Johannessen, Nina Hovda. (2013) "Gåtefulle billedserier". Spor.
 • Stang, Margrethe C.; Risvaag, Jon Anders. (2013) Museum. NRK P2 [Radio]. 2013-12-21.

2012

2010

 • Stang, Margrethe C.. (2010) Treskulptur og maleri i middelalderen. Se Trøndelag! Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind 1: Kunsten før kunsten.

2009

 • Stang, Margrethe C.. (2009) Painted Altar Frontals of Norway. Collegium Medievale. vol. 22.
 • Stang, Margrethe C.. (2009) Paintings, patronage and popular piety. Medieval altar frontals and society c.1250-1350. Unipub forlag. 2009. Acta Humaniora (404).

2008

 • Aavitsland, Kristin Bliksrud; Stang, Margrethe C.. (2008) Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2320-0.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Stang, Margrethe Cecilia. (2008) Innledning. Industrispor, Fra Melbu til Lindesnes.
 • Stang, Margrethe Cecilia. (2008) Body and Soul: The Legendy of St. Margaret in Topo Stavechurch. Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang.

2007

 • Stang, Margrete Cecilia. (2007) Lena Liepe: Den medeltida kroppen. Kroppen och könets ikonografi i nordisk medeltid, Nordic Academic Press. Lund 2003. Mediaevistik. vol. 20.
 • Stang, Margrethe Cecilia. (2007) Nytt lys på cistercienserne. Karl Gervin: "Klostrene ved verdens ende. Lyse, Nonneseter, Hovedøya, Munkeby og Tautra", Oslo 2007. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.
 • Stang, Margrethe Cecilia. (2007) Peter Gudleiksson på Eide og alterfrontalet fra Nedstryn. En sann historiker. Festskrift til Svein Henrik Pedersen.

2006

 • Stang, Margrethe Cecilia. (2006) "De fremmede i norsk middelaldermaleri. Jøder og muselmaner blant fjord og fjell". Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder.
 • Stang, Margrethe Cecilia. (2006) "Farger i middelalderen". Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. vol. 106.
 • Stang, Margrethe Cecilia. (2006) "Interiøret i senmiddelalderen: Noen spor". Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar gjorde.

2003

 • Amundsen, Arne Bugge; Rogan, Bjarne; Stang, Margrethe C Molland. (2003) Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. 2003. ISBN 82-7099-374-3.