+47 73590555 +47 41419295
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital dannelse i barnehagen - Pedagogiske muligheter. Barnehagefolk.

Books

 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.

Part of book/report

 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.
 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.
 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.

Report/dissertation

 • Letnes, Mari Ann; Østern, Anna Lena. (2014) Digital dannelse i barnehagen. Barns maningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. 2014. ISBN 978-82-326-0144-8.

Others

 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016 . European Erarly Childhood Education Research Association; Dublin. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Heller iPad enn TV. APPetitt på mobile teknologier . Nasjonalbiblioteket; Sarpsborg. 2012-09-26 - 2012-09-27.
 • Letnes, Mari-Ann. (2010) To tell with colors -an art project. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann. (2010) Tell it with coulors. Nettverkskonferansen ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Jæger, Henriette; Letnes, Mari-Ann. (2009) Mellom virtualitet og virkelighet. Klikk der! IKT i barnehagen . Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning; Stjørdal. 2009-03-17 - 2009-03-18.