Background and activities

Mari Ann Letnes Ph.D and Associate Professor in pedagogy and arts and Crafts. She has conducted several research projects related to children's creative work and aesthetic learning processes in school and kindergartens as well as children's use of digital technology in creative projects. She participates in various European research projects and research networks. She has extensive teaching experience from elementary school, secondary and teacher education in the arts and crafts field, as well as teaching at the university Faculty of social and educational sciences in the Department of Teacher Education. She has published articles, books and participated as invited Keynote at several conferences in Norway and Sweden as well as contributed to paper presentations at international and national conferences.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.

Part of book/report

 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.
 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.
 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.

Report/dissertation

 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier. 2016. ISBN 978-82-91977-52-2.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein; Hardersen, Barbro. (2016) YOUNG CHILDREN (0-8) AND DIGITAL TECHNOLOGY A qualitative exploratory study - National report - Norway. 2016.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Digital dannelse i barnehagen. Barns maningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. 2014. ISBN 978-82-326-0144-8.
 • Letnes, Mari-Ann. (2001) Mellom frihet og styring : studie av kreativ problemløsning. Hovedoppgave. 2001.
 • Letnes, Mari-Ann. (2001) Samfunnets behov for læringskompetanse. Vedlegg til hovedoppgave. 2001.

Others

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann. (2018) DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Oppvekst 2017 . Faglig forum; Trondheim. 2017-11-28 - 2017-11-29.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE . Stiftelsen IMTEC; Trondheim. 2017-03-07 - 2017-03-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi . Statped; Lillestrøm. 2017-11-21 - 2017-11-22.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehagen - Hvordan bruke nettbrett som boltreplass for lek, erfaring og meningsskaping når barn skaper animasjonsfilmer i barnehagen?. KYKELIKY 2017 . Norsk kulturskoleråd; Hell i Stjørdal 4.-5. april. 2017-04-04 - 2017-04-05.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Visualiseringens kraft i kunnskapskonstruksjon - undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Cutting Edge Kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; Campus Bakkenteigen i Vestfold. 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Letnes, Mari Ann; Røkenes, Fredrik Mørk. (2017) SKAL STYRKE LÆRERNES DIGITALE KOMPETANSE.
 • Rønningen, Anders; Letnes, Mari Ann; Østern, Tone Pernille; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Ellefsen, Live Weider. (2017) Kunstfagenes diskursive spenningsforhold i utdanningssammenheng i Norge/Norden. Cutting Edge kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Østern, Maria Anna-Lena Viola; Letnes, Mari Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2017) Kunstfaglige forståelser av «multiple literacies» og «becoming» som kritisk kulturell leseferdighet. Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy NTNU Trondheim 09.-11. mai 2017 . Lesesenteret - universitetet i Stavanger og Skrivesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Digital teknologi - Nye pedagogiske muligheter. Sett dagene - møteplass for moderne og innovativ læring . Easyfairs; Lillestrøm. 2016-11-28 - 2016-11-28.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) IKT i barnehagen Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. Fagdag - Tromsø Kommune . Tromsø kommune; Tromsø. 2016-10-28 - 2016-10-28.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) 0-8 Young children and digital technology - Norwegian Report. 0-8 Study (II) - Young Children and Digital Technology . Joint Research Centre, European Comission; Ispra. 2016-07-06 - 2016-07-07.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016 . European Erarly Childhood Education Research Association; Dublin. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Letnes, Mari Ann. (2015) Digital technology in early childhood education- - A review of research EECERA Barcelona 2015. EECERA . European Early Childhood Education Research Association; Barcelona. 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Digital literacy in early childhood education. EECERA Conference ; Kreta. 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Letnes, Mari Ann. (2014) Når jeg skaper skapes jeg, men med hvilken teknologi skaper jeg?. IKT i barnehagen lek og læring med digitale verktøy . Menn i barnehagen Dronning Mauds Minne Høgskole; Trondheim. 2014-09-18 - 2014-09-18.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen . NTNU; Trondheim. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital danning i barnehagen - barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. Digitalt liv i barnehageprofesjoner - hva nå? Festseminar Nina Bølgan ; 2013-05-24.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital literacy in early childhood education. NERA 41st Congress ; Reykjavik. 2013-03-07 - 2013-03-09.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Barns meningsskapande genom produksjon av multimodale tekster. Åredagerne ”Film og mediepedagogikk” . svensk film og mediepedagogikk; Åre. 2012-12-13 - 2012-12-14.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Heller iPad enn TV. APPetitt på mobile teknologier . Nasjonalbiblioteket; Sarpsborg. 2012-09-26 - 2012-09-27.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Multimodale tekster. Fagdag Høgskolen i Vestfold . Høgskolen i Vestfold; Vestfold. 2012-04-25 - 2012-04-25.
 • Letnes, Mari-Ann. (2012) Digital literacy in kindergarten. Teacher education research between national identity and global trends ; Trondheim. 2012-05-14 - 2012-05-16.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen; Moe, Jørgen. (2012) Barnehagen som danningsarena. Fou i praksis 2012 ; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Letnes, Mari Ann. (2011) Samhandling i digitalestetisk praksis - Barnehagebarns interaksjon rundt skaping av digital fortelling med utgangspunkt i et kunstmøte. "Klikk der!" En konferanse om å bruke digitale verktøy sammen med barn i barnehagen . Dronning Mauds Minne, Høgskolen. FEI; Stjørdal. 2011-03-31 - 2011-04-01.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2010) To tell with colors -an art project. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann. (2010) Tell it with coulors. Nettverkskonferansen ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Jæger, Henriette; Letnes, Mari-Ann. (2009) Mellom virtualitet og virkelighet. Klikk der! IKT i barnehagen . Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning; Stjørdal. 2009-03-17 - 2009-03-18.