Background and activities

Mari Ann Letnes Ph.D and Associate Professor in pedagogy and arts and Crafts. She has conducted several research projects related to children's creative work and aesthetic learning processes in school and kindergartens as well as children's use of digital technology in creative projects. She participates in various European research projects and research networks. She has extensive teaching experience from elementary school, secondary and teacher education in the arts and crafts field, as well as teaching at the university Faculty of social and educational sciences in the Department of Teacher Education. She has published articles, books and participated as invited Keynote at several conferences in Norway and Sweden as well as contributed to paper presentations at international and national conferences.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Frisch, Nina Scott; Letnes, Mari Ann; Moe, Jørgen. (2018) Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215027661.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag. 2017. ISBN 9788750050728.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215024905.
 • Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232101818.

Part of book/report

 • Letnes, Mari-Ann. (2021) Digitalt mangfold - digitale skiller. Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann. (2019) Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari-Ann. (2019) Multimodal madia production: Children's meaning making when producing animation in a play-based pedagogy. Early Learning in the Digital Age.
 • Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. (2019) Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Barns bruk av multimodale medieprodukter og digital teknologi. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Barns estetiske erfaring, lek og læring. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Form, innhold og komposisjon. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Rammeplanene fortid – nåtid – fremtid. Boka om kunst og håndverk i barnehagen.
 • Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann. (2014) Introduksjon. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari Ann. (2014) Mot en multimodal didaktikk i barnehagens pedagogiske praksis. Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. Barn, kunst og kultur.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2013) Tell it with Colors. Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers.
 • Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. Forskning Trøndelag 2011.
 • Letnes, Mari-Ann; Jæger, Henriette. (2008) Bilde + tekst = språklig vekst. GLSM i barnehagen.

Report/dissertation

Others

 • Letnes, Mari-Ann. (2021) Design for læring. Digital samling for utviklingslærere i Nettverk Nordmøre. Dekom, Rekom . Nettverk nordmøre; Digital. 2021-01-27 - 2021-01-27.
 • Letnes, Mari-Ann. (2021) Kids' Digital Lives in CoVID-19 Times (KiDiCoTi). Safer Internet Day 2021 - Foreldreskap og digitale medier . Medietilsynet; Digitalt. 2021-02-09 - 2021-02-09.
 • Letnes, Mari-Ann; Veelo, Nicole Christine; Fjørtoft, Siw Olsen; Ní Bhroin, Niamh. (2021) Barns digitale liv under korona. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) . NTNU; Trondheim/digitalt. 2021-05-07.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Grüters, Anna Ruth; Skaalvik, Cecilie; Lie, Tove Grete; Østerlie, Ove; Järnerot, Anna; Humphrey, Kristoffer; Gjøvik, Øistein; Letnes, Mari-Ann. (2021) Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling: En studie av digitalisering av grunnskolelærerutdanningen. Lærerutdanningskonferansen 2021 . Universitets- og høgskolerådet og Diku; Nettbasert. 2021-04-27 - 2021-04-28.
 • Letnes, Mari-Ann; Strømme, Alex; Østerlie, Ove. (2020) Temakurs: Video i undervisning. NTNU. 2020.
 • Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann. (2019) Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring . NTNU; Trondheim. 2019-05-08 - 2019-05-10.
 • Letnes, Mari-Ann. (2019) DigGiLU – utfordringer og muligheter i det digitale klasserommet. Styring og autonomi Konkurranse og kvalitet Dagskonferanse om lærerutdanning . Forskerforbundet og Forskerforbundets forening for lærerutda; Scandic Lillestr. 2019-05-07 - 2019-05-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Børns digitale dannelse og teknologiforståelse. Teknologispring i skoler og dagtilbud – MESSE OM LÆRING OG DANNELSE I, OM OG GENNEM TEKNOLOGI ; IBC Innovationsfabrikken Birkemosevej 1 6000 Kolding. 2018-11-07 - 2018-11-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2018) Digitalisation - The role of technology in the 21st century curriculum frameworks and in practices of ECEC. International round table on ECEC Curriculum, Frameworks for the 21st Century. . Ministry of Education, Children and Youth Luxembourg s. OECD; Luxembourg. 2018-06-12 - 2018-06-13.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE . Stiftelsen IMTEC; Trondheim. 2017-03-07 - 2017-03-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi . Statped; Lillestrøm. 2017-11-21 - 2017-11-22.
 • Letnes, Mari Ann. (2017) Visualiseringens kraft i kunnskapskonstruksjon - undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Cutting Edge Kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; Campus Bakkenteigen i Vestfold. 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Letnes, Mari-Ann. (2017) Småbarnsforeldre: Vær kreativ på nettbrett sammen med barna!. Barnevakten [Tidsskrift]. 2017-10-31.
 • Rønningen, Anders; Letnes, Mari Ann; Østern, Tone Pernille; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Ellefsen, Live Weider. (2017) Kunstfagenes diskursive spenningsforhold i utdanningssammenheng i Norge/Norden. Cutting Edge kulturskole 2017 «Community arts/Arts education» . Høgskolen Sørøst-Norge; 2017-10-17 - 2017-10-18.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) Digital teknologi - Nye pedagogiske muligheter. Sett dagene - møteplass for moderne og innovativ læring . Easyfairs; Lillestrøm. 2016-11-28 - 2016-11-28.
 • Letnes, Mari Ann. (2016) IKT i barnehagen Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. Fagdag - Tromsø Kommune . Tromsø kommune; Tromsø. 2016-10-28 - 2016-10-28.
 • Letnes, Mari Ann; Sando, Svein. (2016) 0-8 Young children and digital technology - Norwegian Report. 0-8 Study (II) - Young Children and Digital Technology . Joint Research Centre, European Comission; Ispra. 2016-07-06 - 2016-07-07.
 • Letnes, Mari Ann. (2015) Digital technology in early childhood education- - A review of research EECERA Barcelona 2015. EECERA . European Early Childhood Education Research Association; Barcelona. 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Letnes, Mari-Ann. (2014) Tyske hjerneforskere avkles av norsk intelligensia!. Dagbladet [Avis]. 2014-10-31.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen . NTNU; Trondheim. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Letnes, Mari-Ann. (2013) Digital literacy in early childhood education. NERA 41st Congress ; Reykjavik. 2013-03-07 - 2013-03-09.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Barns meningsskapande genom produksjon av multimodale tekster. Åredagerne ”Film og mediepedagogikk” . svensk film og mediepedagogikk; Åre. 2012-12-13 - 2012-12-14.
 • Letnes, Mari Ann. (2012) Multimodale tekster. Fagdag Høgskolen i Vestfold . Høgskolen i Vestfold; Vestfold. 2012-04-25 - 2012-04-25.
 • Letnes, Mari-Ann. (2012) Digital literacy in kindergarten. Teacher education research between national identity and global trends ; Trondheim. 2012-05-14 - 2012-05-16.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen; Moe, Jørgen. (2012) Barnehagen som danningsarena. Fou i praksis 2012 ; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Letnes, Mari Ann. (2011) Samhandling i digitalestetisk praksis - Barnehagebarns interaksjon rundt skaping av digital fortelling med utgangspunkt i et kunstmøte. "Klikk der!" En konferanse om å bruke digitale verktøy sammen med barn i barnehagen . Dronning Mauds Minne, Høgskolen. FEI; Stjørdal. 2011-03-31 - 2011-04-01.
 • Letnes, Mari-Ann; Olaussen, Ingvild Olsen. (2010) To tell with colors -an art project. International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child: The 11th International network meeting ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.
 • Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann. (2010) Tell it with coulors. Nettverkskonferansen ; Trondheim. 2010-09-27 - 2010-09-29.