Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Villa, Mariann; Haugen, Marit Synnøve. (2016) Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202514310.
  • Aagedal, Olaf; Egeland, Helene; Villa, Mariann. (2009) Lokalt kulturliv i endring. Fagbokforlaget. 2009. ISBN 9788270811472.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit S.; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2280-7.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit Synnøve; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2280-7.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit S; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-22807.

Part of book/report

  • Haugen, Marit S.; Villa, Mariann. (2016) Lokalsamfunn i perspektiv. Lokalsamfunn.
  • Villa, Mariann. (2016) Lokalsamfunn til kamp for skulen. Lokalsamfunn.
  • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
  • Villa, Mariann. (2012) Skisportturist i fjellbygda og deltidsfrosting ved fjorden - mellom destinasjon og bygd. Turisme i distriktene.
  • Villa, Mariann. (2012) Småsamfunn tek sats. Bygdeutviklingas paradoks.