Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Nyhus, Marianne Pilskog. (2012) Døve barn og språkutvikling - flere veier og ulike perspektiver. Spesialpedagogikk.

Part of book/report

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog. (2018) Tolking med bruk av tegn som støtte for munnavlesning - TSS. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.

Report/dissertation

  • Nyhus, Marianne Pilskog. (2006) "Mamma, mamma! Er det rett? Sier jeg rett nå?"; En studie av cochlea implantasjon på døve barn, med utgangspunkt i tre foreldrepar til barn med cochlea implantat og to ansatte ved Rikshsopitalets erfaringer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2006.