Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Fiskvik, Anne Margrete; Stranden, Marit. (2014) (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232103713.

Part of book/report

  • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas; Mæland, Siri; Stranden, Marit. (2014) How performer-spectator relationship affects private and public place distinction. Dance, Place, Festival. Proceedings from the 27th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM). Study Group on Ethnochoreology.
  • Okstad, Kari Margrete; Stranden, Marit; Fiskvik, Anne Margrete. (2014) Egil Bakka - educator and researcher. (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.
  • Stranden, Marit; Cuypers, Koenraad. (2014) Kulturopplevelser gir god helse. Er dans spesielt godt egnet for å bedre folkehelse?. Sammen fremmer vi helse. Helsefremming gjennom sosial støtte og samhandling.
  • Stranden, Marit; Roland, Stian Johan. (2014) Analyse og kroppsliggjøring av dansematerialet fra arkivet. (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.
  • Bakka, Egil; Stranden, Marit. (2013) Vern av tradisjonsdans. Leve kulturarven!.

Report/dissertation