Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

2021

  • Matre, Synnøve; Riis-Johansen, Marit Olave; Myran, Iris Hansson; Solheim, Randi. (2021) Å bygge forteljingskompetanse ved hjelp av skrivedidaktiske ressursar. Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning . Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning; Upsala. 2021-11-24 - 2021-11-25.
  • Riis-Johansen, Marit Olave. (2021) Myter om motstand: En rettslingvistisk analyse av voldtektsutsattes forklaringer. Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl.

2020

2018

2017

  • Riis-Johansen, Marit Olave. (2017) Å kommunisere med det offentlige. Nettverkssamling for pårørende til barn med store omsorgsbehov . 'Kodeknekkerne' - nettverk for pårørende; Trondheim. 2017-01-14.