Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Skaalvik, Cecilie; Uthus, Marit. (2020) Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215036168.
 • Uthus, Marit. (2020) Spesialpedagogen i en inkluderende skole. Mot nye mål og ny mening. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205512269.
 • Uthus, Marit. (2017) Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 978-82-05-49389-6.

Part of book/report

 • Uthus, Marit. (2020) Prestasjonspresset – et individuelt eller kollektivt ansvar?. Perspektiver på livsmestring i skolen.
 • Befring, Edvard; Uthus, Marit. (2019) Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter. Spesialpedagogikk.

Report/dissertation

 • Wernø, Ida Lyngstad; Risan, Maiken; Myklebust, Runa Brandal; Tangen, Truls Nilsen; Uthus, Marit; Skaalvik, Einar Melgren. (2019) Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). 2019. ISBN 978-82-8364-197-4.
 • Uthus, Marit; Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Einar Melgren. (2014) Spesialpedagogenes oppfatning av sin rolle i en skole for alle. Idealer, Realiteter og belastninger. 2014. ISBN 978-82-471-4898-3.

Others

 • Uthus, Marit. (2020) Dealing with the consequences. A qualitative interview study with special educators teaching students with special needs in Norwegian public schools. EERA, European Educational Research Associations, Glasgow; online conference because of Coronavirus, . EERA; Online https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/reconnecting-e. 2020-08-26 - 2020-08-28.
 • Uthus, Marit. (2020) Folkehelse og livsmestring i skolen - hva innebærer det egentlig i et lederperspektiv?. Skolelederkonferansen, Ledelse og kvalitet i skolen . NTNU, ILU; Trondheim. 2020-02-07 - 2020-02-07.
 • Uthus, Marit; Ulriksen, Robin; Dullum, Elisabeth; Alver, Vigdis; Brøntveit, Marianne. (2020) Lærerrommet: Hva er en inkluderende skole under korona?. Utdanningsforbundets Podcast og nettreportasje . Utdanningsforbundet; Oslo. 2020-05-27 - 2020-05-27.
 • Uthus, Marit. (2019) Hvordan ivareta det spesialpedagogiske perspektivet i utdanningene?. Statpedkonferansen 2019 . Statped; Oslo. 2019-03-19 - 2019-03-19.
 • Uthus, Marit. (2018) Elevenes psykiske helse i skolen - utfordringer og nye muligheter. leiarkonferansen barnehage og skule. Sogn og fjordane . KS, Utdanningsforb, Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen; Loen. 2018-04-11 - 2018-04-11.
 • Uthus, Marit. (2018) Et helsefremmende inkluderingsbegrep - nye muligheter for spesialpedagogikken som fag og praksis. Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag konferanse. Spesialpedagogiske tiltak – til barnets beste? . Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag; 2018-09-20 - 2018-09-20.
 • Uthus, Marit. (2018) MOT som motvekt i en prestasjonspresset samtid. MOTs ildsjelsamling 2018 . MOT; Scandic Hell. 2018-09-07 - 2018-09-07.
 • Uthus, Marit. (2017) Prestasjonspresset i skolen. Hvem har ansvaret og hva gjør vi med det?. Seminar og boklansering ved NIFU . NIFU; Oslo. 2017-04-05 - 2017-04-05.
 • Uthus, Marit. (2017) Psykisk helse i skolen - et tema som engasjerer mange. Konferansen Psykisk helse og livsmestring i skolen . Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2017-11-03 - 2017-11-03.
 • Uthus, Marit. (2017) Skolen i en prestasjonspresset samtid. Utfordringer og nye muligheter. Opplæringsavdelinga, KD, avdelingsseminar . Kunnskapsdepartementet; Larkollen. 2017-05-30 - 2017-05-31.
 • Uthus, Marit. (2016) Fagkunnskap og spesialpedagogikk i lærerutdanningen - enten eller, eller både og?. Nordisk lærerutdanningskonferanse 2016 . NTNU; NTNU. 2016-05-11.