Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Uthus, Marit. (2019) Er det egentlig guttene det er noe feil med?. Adresseavisen.
 • Uthus, Marit. (2019) Idealer og realiteter i trondheimsskolen. Adresseavisen.
 • Uthus, Marit. (2018) Spesialpedagogikk – Gamle myter og nye muligheter. Spesialpedagogikk. vol. 83 (4).
 • Uthus, Marit. (2018) Spesialpedagogikk for morgendagens skole – nye mål og ny mening. Spesialpedagogikk. vol. 83 (4).
 • Uthus, Marit. (2017) Bekymret over presset i skolen. Adresseavisen.
 • Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit. (2016) Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. vol. 2 (1).

Books

 • Befring, Edvard; Uthus, Marit. (2019) Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter. I E. Befring, K.B. Næss & R. Tangen (red.): Spesialpedagogikk (s. 500-522). Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 9788202592059.
 • Uthus, Marit. (2017) Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 978-82-05-49389-6.

Report/dissertation

 • Uthus, Marit; Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Einar Melgren. (2014) Spesialpedagogenes oppfatning av sin rolle i en skole for alle. Idealer, Realiteter og belastninger. 2014. ISBN 978-82-471-4898-3.

Others

 • Uthus, Marit. (2019) Hvordan ivareta det spesialpedagogiske perspektivet i utdanningene?. Statpedkonferansen 2019 . Statped; Oslo. 2019-03-19 - 2019-03-19.
 • Uthus, Marit. (2018) Elevenes psykiske helse i skolen - utfordringer og nye muligheter. leiarkonferansen barnehage og skule. Sogn og fjordane . KS, Utdanningsforb, Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen; Loen. 2018-04-11 - 2018-04-11.
 • Uthus, Marit. (2018) Et helsefremmende inkluderingsbegrep - nye muligheter for spesialpedagogikken som fag og praksis. Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag konferanse. Spesialpedagogiske tiltak – til barnets beste? . Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag; 2018-09-20 - 2018-09-20.
 • Uthus, Marit. (2017) Prestasjonspresset i skolen. Hvem har ansvaret og hva gjør vi med det?. Seminar og boklansering ved NIFU . NIFU; Oslo. 2017-04-05 - 2017-04-05.
 • Uthus, Marit. (2017) Psykisk helse i skolen - et tema som engasjerer mange. Konferansen Psykisk helse og livsmestring i skolen . Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2017-11-03 - 2017-11-03.
 • Uthus, Marit. (2017) Skolen i en prestasjonspresset samtid. Utfordringer og nye muligheter. Opplæringsavdelinga, KD, avdelingsseminar . Kunnskapsdepartementet; Larkollen. 2017-05-30 - 2017-05-31.
 • Uthus, Marit. (2016) Fagkunnskap og spesialpedagogikk i lærerutdanningen - enten eller, eller både og?. Nordisk lærerutdanningskonferanse 2016 . NTNU; NTNU. 2016-05-11.