Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Engdal, Marte. (2005) Ricoeur and the Girls. On the Playful Presentation of Being a Girl in a Threatening Wolrd and Ricoeur's Paradigm of Reading. The European Journal of Women's Studies. vol. 12 (4).
 • Halse, Marte. (2001) Hvem er jeg og hvem kan jeg være når jeg skriver? Om å skrive seg til erkjennelse, se med leserens blikk og framstå i forskerens posisjon som en forteller. Kvinneforskning. vol. nummer 1, 2001.
 • Halse, Marte. (1998) Førtitre skriveråd. Skrivingens rom. Om å skrive fagtekster.
 • Halse, Marte. (1998) Å skrive om seg selv og å skrive for andre. Skrivingens rom. Om å skrive fagtekster.
 • Halse, Marte. (1996) Hvem snakker jeg med hos meg selv når jeg skriver, og hva har jeg å si andre? : om skriving som dobbel dialog. Skrivandet som redskap.
 • Halse, Marte. (1993) En saa kjønslig Bog kjender vi hidtil ikke i vor Literatur. Om respesjonen av Amalie Skrams roman Constance Ring. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Halse, Marte. (1992) Den prosessorienterte skrivekulturen - en kvinnekultur?. Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1991) Nynorsken, kulturen og klasserommet. Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1991) Subjektet, teksten og klasserommet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Halse, Marte. (1989) Hva har teksten på hjertet? Om hermeneutikk og skrivepedagogikk. Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1987) "Det har noe med skaping å gjøre.". Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1987) "Et fristed for tanken: Om loggskriving i skolen.". Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1986) Behovet for å søke tilbake. Om Anne Karin Elstad og Innhaugfolket. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Halse, Marte. (1984) Senere Lena.Om Anne Karin Elstads Forfatterskap. Arena (Foreningen for kandidater med hovedfag i økonomiske og adm).
 • Halse, Marte. (1982) En psykoanalytisk tilnærming til Constance Ring. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Halse, Marte. (1982) Om Amalie Skrams roman Constance Ring. Unitekst. Litterært Fagskrift.

Books

 • Halse, Marte. (1996) "Om skriving som dobbel dialog". I Ingegerd Bãckstrøm (red): Skrivandet som redskap. 1996.
 • Halse, Marte; Hoel, Torlaug Løkensgard; Smidt, Jon. (1989) Skriving i skolen. 1989. ISBN 82-02-11731-3.

Part of book/report

 • Engdal, Marte. (2012) Om å skrive seg fram og ha lesere som venter på teksten - og om skrivelyst og skriveverksted på universitetet. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
 • Halse, Marte. (2000) Råd til den utforskende skriver, eller: Om hvordan bruke logg, finne sin stemme og oppdra sine lesere. Fagskriving som dialog.
 • Halse, Marte. (2000) Skriving som samtale og erkjennelse. Å kunne henvende seg til Bakhtin for å se seg selv, finne ord og en egen posisjon å skrive fra. Fagskriving som dialog.
 • Halse, Marte. (1993) Loggen, novellen og jentene. Ansatser til en bakhtinsk lesing av en prosessorientert skrivekultur. Skrivepedagogisk fornying.
 • Halse, Marte. (1989) "Why shouldn't Johnny learn to write? Om forskning og skriveopplæring i California.". Skriving i skolen. Halvårsskrift for prosessorientert skrivepedagogikk.

Report/dissertation

 • Halse, Marte. (1995) Analyse av skriveerfaringer og skriveprosesser blant kvinnelige hovedfagsstudenter og doktorgradsstipendiater. 1995.
 • Evensen, Lars Sigfred; Halse, Marte; Hoel, Torlaug Løkensgard; Lorentzen, Rutt T.; Moslet, Inge; Smidt, Jon. (1991) Utvikling av skriftspråklig kompetanse. Forskningsbakgrunn og kunnskapsutfordringer. 1991. ISBN 82-7570-007-8.
 • Halse, Marte. (1991) Elevtekster i et tekstrom. 1991. ISBN 82-7570-014-0.
 • Halse, Marte. (1987) Innovasjon i klasserommet? En rapport om prosessorientert skrivepedagogikk. 1987.
 • Halse, Marte. (1981) Constance Ring en roman fra 1885 av Amalie Skram. En analyse. 1981.

Others

 • Halse, Marte. (2001) "Can we let go of the narrative - or will the narrative let go of us?,or: On the researcher as narrator, Ricoeur and girl's short stories". Genres and Discourses in Education, Work and Cultural Life: Encounters of Academic Disciplines on Theories and Practices.International,interdisciplinaray conference, nr. 3. . [Mangler data]; Oslo University College, May 13 - 16, 2001.
 • Halse, Marte. (2001) "Å tenke fra lærerens liv i forskerens posisjon, eller: Om forskeren som forteller og skriving som kunnskapspraksis. [Mangler data] . [Mangler data]; Uppsala universitet,Institutionen för nordiska språk,12-13 mars, 2001.
 • Halse, Marte. (2000) Uten fortellingen er jeg ingen? Om fortellingens potensiale i arbeidet med å forme et selv og gripe den menneskelige erfaring. "Subjektdannelse, erfaring og skriftlig framstillingsform" . [Mangler data]; NTNU 25. oktober 2000.
 • Halse, Marte. (1996) Om å skrive vitenskapelig : hva gjør vi med skrivelysten på universitetet?. [Mangler data] . [Mangler data]; Kongsvold.
 • Halse, Marte. (1993) Hem snakker jeg med hos meg selv når jeg skriver og hva har jeg å si til andre? Om skriving som dobbel dialog. Kunnskapsproduksjon: Forskersubjekt, kjønn og språk . [Mangler data]; Røros, september 1992.
 • Halse, Marte. (1992) Den prosessorienterte skrivekulturen - en kvinnekultur?. Utdanningskultur og kjønn . [Mangler data]; Universitetet i Trondheim, 3. - 4. mars 1992.
 • Halse, Marte. (1991) Global interaksjon? Om barnetekster i symbolske og sosiale verdener. Foredrag om den amerikanske forskeren Anne Haas Dyson. SKRIVE-PUFF. Om amerikansk skriveforskning. . [Mangler data]; Universitetet I Trondheim, sept. 1991.