Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2020) Sted og lokalitet i transnasjonale empiriske kontekster. Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Kjersem, Kristina. (2020) «Det kan være et veldig godt verktøy, hvis det fungerer» : en produksjonsorientert studie av potensialet for Augmented Realityløsninger i verftsindustrien. Digital samhandling : Fjordantologien 2020.
 • Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2020) Planning Procurement Activities in ETO Projects. Advances in production management systems : Towards smart and digital manufacturing : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2020, Novi Sad, Serbia, August 30 – September 3, 2020, Proceedings, Part II.
 • Kleive, Hildegunn Valen; Aschim, Anders; Erdal, Marta Bivand; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2020) Når Jesus tar til gatene: Katolske Corpus Christi-prosesjoner i norske byrom. Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag.
 • Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2019) Changing markets : implications for the planning process in ETO companies. Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Guvåg, Bjørn. (2018) Nærhet og avstand : spenningen mellom internasjonalisering og regional forankring i maritim industri. Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders. (2016) "Da hadde jeg et stykke Polen her". Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet. Kristne migranter i Norden.

Report/dissertation

 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Bergem, Randi. (2017) Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg. 2017.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Nystrand, Bjørn Tore. (2017) Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal. 2017. Møreforsking Marin rapportserie (MA 17-11).
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; otterlei, Lovise Kvalsund; Kjersem, Kristina; Jünge, Gabriele Hofinger. (2017) Globale trender, regionale kompetansebehov og en metode for forpliktende regionalt kompetansesamarbeid. 2017.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2016) Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring. 2016. ISBN 978-82-7692-354-4.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove. (2016) Samarbeid om Inn på tunet - Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester. 2016. ISBN 978-82-7692-355-1.
 • Oterhals, Oddmund; Guvåg, Bjørn; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Srai, Jagjit Singh. (2016) RECIN - Regional Challenges and Innovation in business Network : Maritime Network Møre and Romsdal. 2016. ISBN 978-82-7830-268-2. Rapport (Møreforsking Molde) (1609).
 • Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2015) Ålesundregionen - Integrert og fragmentert?. 2015. ISBN 978-82-7692-342-1.
 • Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2015) Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? Rapport nr. 70/2015. 2015.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2015) Utfordringer og muligheter ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft. 2015. ISBN 978-82-7692-345-2.