Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Otnes, Hildegunn; Johansen, Marte Bratseth. (2010) Fagdidaktisk og digital kompetanse i samspill. Prosjekt om IKT i lærerutdanningen, PLU/NTNU. 2010.

Others

  • Johansen, Marte Bratseth. (2014) Hvordan skaper vi selvstendige studenter og en krevende, FoU-basert profesjonsutdanning?. Åpningsdag for ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskolen . DMMH; DMMH, Dalen. 2014-08-11 - 2014-08-11.
  • Johansen, Marte Bratseth. (2014) Study program leadership in Norwegian Higher Education. ICED2014 Education development in a changing world . International Consortium for Educational Development/SwedNet; Karolinska Institutet, Stockholm. 2014-06-16 - 2014-06-18.
  • Johansen, Marte Bratseth. (2014) Utviklingsprogrammer i utdanningsledelse. Årsmøte Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (Uhped) . UHped; Karolinska Institutet, Stockholm. 2014-06-15 - 2014-06-15.
  • Johansen, Marte Bratseth. (2010) "Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til bedre/mer/økt læring?"Refleksjoner fra en universitetspedagog. Kvalifikasjonsrammeverket, Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren . Universitets- og høyskolerådet; Hotell Grand Terminus, Bergen. 2010-01-25 - 2010-01-26.
  • Johansen, Marte Bratseth. (2007) Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere. Nettverkskonferansen for Universitets- og høgskolepedagogikk . Høgskolen i Lillehammer; Lillehammer. 2007-10-24 - 2007-10-25.
  • Johansen, Marte Bratseth. (2007) Opplæring og bruk av Læringsassistenter ved NTNU. Dansk Universitetspædagogisk Netværk årlige konferanse . Dansk Universitetspædagogisk Netværk; Aalborg. 2007-05-31 - 2007-06-01.