Mette Meidell

Assistant Professor Department of Teacher Education
+47 73590444 +47 47674418
Jonsvannsveien 82, PLU * D389

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Meidell, Mette. (2016) Det vanskelige samarbeidet : makt og lojalitet i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon. Psykologi i kommunen. vol. 51 (4).