Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Meidell, Mette. (2016) Det vanskelige samarbeidet : makt og lojalitet i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon. Psykologi i kommunen (PIK). vol. 51 (4).

Part of book/report

  • Meidell, Mette; Edvardsen, Morten Einar. (2020) Skoleeiers betydning for ledelse innenfra. Ledelse innenfra.

Report/dissertation

  • Buland, Trond Hallgeir; Dons, Carl Fredrik; Meidell, Mette. (2022) Absolutt; Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. Sluttrapport fra følgestudien fra Absolutt- programmet. 2022.
  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette. (2019) Why to use PLCs for heads in schools. 2019.
  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette; Strand, Morten Krogstad. (2019) Evaluation report. Empirical results and collected impressions after three years of cooperation with professional school leader learning communities in Europe. 2019.