Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Myhre, Hege; Nygård, Mette; Vestheim, Ole Petter. (2021) Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid. Gyldendal Akademisk. 2021. ISBN 9788205525214.

Part of book/report

  • Myhre, Hege; Nygård, Mette; Vestheim, Ole Petter. (2021) Introduksjon: Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid. Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid.
  • Nygård, Mette. (2021) Barnehagelæreres profesjonsutøvelse i en nyliberal tid : styring, autonomi og identitet. Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid.
  • Nygård, Mette; Myhre, Hege. (2021) Lærere i møte med rammeplanens og læreplanens danningsbegrep – begrensninger eller nye muligheter i lærernes pedagogiske praksis?. Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid.

Report/dissertation

  • Nygård, Mette. (2017) Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger. 2017. Doktoravhandlinger ved NTNU (215).

Others

  • Nygård, Mette; Korseberg, Karl-Arne. (2014) Når skal de få tid til å leke?. Dagsavisen [Avis]. 2014-01-10.