Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2020

  • Johansen, Anja; Ødegården, Mona. (2020) Addressing anxiety through art and graphic storytelling. Nordic Arts & Health Research Network meeting . Nordic Arts & Health Research Network; Levanger/Online (Zoom). 2020-09-22 - 2020-09-23.
  • Ødegården, Mona. (2020) Selvbetjent i Trondheim. Museumsnytt.
  • Ødegården, Mona; Wold, Janne Hjelde; Nordrum, Ivar Skjåk. (2020) Medisinsk museums vurdering av gjenstander med historisk og museal verdi fra St. Olavs hospital psykisk helsevern avd. Brøset. 2020.

2019

  • Spangen, Marte; Jantsch, Ann Kathrin; Ødegården, Mona. (2019) Arkeologi på rappen 2-2: Ann Kathrin Jantsch og Mona Ødegården om gravene i Vår Frue kirke. Podcast på Soundcloud [Internett]. 2019-06-30.
  • Ødegården, Mona. (2019) Verdensdagen for psykisk helse: Åpne opp for å snakke om angst. Adresseavisen.

2018

  • Jantsch, Ann Kathrin; Ødegården, Mona. (2018) Den mindre viktige døden Etterreformatoriske gravminners status. Primitive tider. vol. 20.
  • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.
  • Ødegården, Mona; Nordrum, Ivar Skjåk. (2018) Medisinsk museum i Trondheim – for leg og lærd. Michael Quarterly. vol. 3.