+4793487130 Akrinn, 6.etg, Kalvskinnet, Sverres gate 12