Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Report/dissertation

  • Lund, Line Knutsen; Bakke, Ingunn; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Vestvik, Vegard; Berthold-Losleben, Mark; Greger, Hanne Klæboe; Martinsen, Nils; Syverud, Kari; Trydal, Elise Constance; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Nordvik, Cicilie. (2019) Fornyet psykiatriundervisning og praksis ved NTNUs medisinstudium. 2019.
  • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.