Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Reed, Nina Petersen. (2015) "Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom..." - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. 2015.