Background and activities

Nora Bilalovic Kulset studied music performance and music education at the Faculty of Performing Arts, University of Stavanger.

After graduating she founded musikkmanesjen with Frode Thorjussen in 1994. Musikkmanesjen were pioneers in the field of art for children 0–3 years and have a great number of productions in their portfolio. Musikkmanesjen also offered an extensive music education where children and parents together joined in weekly music groups.

In 2012 she earned her master's degree in musicology at NTNU. The master work is published in the book "Musikk og andrespråk" (Music and second language acquisition) on Universitetsforlaget, 2015. Since 2017 she has a PhD in musicology where the research is within the same field as the master research, however, the focus has shift towards the adults working in kindergarten and his og hers ability – or lack thereof – to make music with the children in a way that builds a sense of community. This is reflected in the book "Din musikalske kapital" ("Your musical capital") published on Universitetsforlaget, 2018.

Her research interest are conceptions of musicality, voice shame, the squelching of childhood, musicking and community music. 

Nora has for a number of years shared in her experiences and knowledge giving lectures to kindergartens, schools, music schools and universities.

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2019

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2019) Musikalitet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2019) Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Andre utgave. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 9788215032047.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten. (2019) How do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity and musical practice?. 9th Conference of MERYC. European Network for Music Educators and Researchers of Young Children . MERYC; Gent. 2019-03-26 - 2019-03-29.

2018

 • Bergsland, Andreas; Angelo, Elin; Kulset, Nora Bilalovic; Langdalen, Jørgen; Gilbertson, Simon; Holdhus, Kari. (2018) Challenges and possibilities for musical knowledge transmission, learning and education between music disciplines. Knowing Music, Musical Knowing . NTNU, Institutt for musikk, Grieg Research School (UiB); Trondheim. 2018-10-23 - 2018-10-26.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Din musikalske kapital. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030425.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Språk via sang. Veier til språk - i barnehagen.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Lundgaard, Hilde. (2018) På sangens lykkepille. Aftenposten A-magasinet [Avis]. 2018-12-02.

2017

2016

2015

 • Bore, Kristina Ketola; Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som døråpner til lek og språk. Morgenbladet - Kunstløftet [Avis]. 2015-11-06.
 • Feght, Marianne; Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang i festlige lag. Norgesglasset, NRK P2 [Radio]. 2015-06-19.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Improvisasjon og språk - to sider av samme sak?.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musicking and second language acquisition in early childhood. European Network Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC) ; 2015-05-05 - 2015-05-09.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. ballade.no.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. Norsktilegnelsen for små barn med et annet morsmål. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025100.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som sosial handlingsberedeskap for andrespråkslærlingen i barnehagen. "Det doble dilemma" i lys av Bourdieu. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Singing in the multicultural kindergarten leads to second language acquisition and social inclusion. Explained by the OPERA hypothesis.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sunt å velte seg i kjærlighetssorg. nrk.no [Internett]. 2015-04-11.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Tonedøv - hva er det?.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Bergesen, Norunn. (2015) Når alle bryter ut i sang. Adresseavisen [Avis]. 2015-05-16.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Feght, Marianne. (2015) Hvorfor hjelper det å høre på trist musikk når man har kjærlighetssorg?. NRK P1, Norgesglasset [Radio]. 2015-04-10.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Sund, Steinar. (2015) Bruk av musikk gir bedre språkopplæring. Første Steg [Fagblad]. 2015-06-01.

2014

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Secong language acquisition and singing, explained by the OPERA-hypothesis. Neurosciences and music . Fondazione Mariani; Dijon. 2014-05-29 - 2014-06-01.

2013

 • Jones, Ann; Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Språkteigen, NRK P2. NRK P2 [Radio]. 2013-12-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og matte i barnehagen. "Antall, rom og form" - kompetanseløft for Levanger kommune bhg . Dronning Mauds Minnes Høgskole og Levanger kommune; Levanger. 2013-09-01 - 2013-12-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og morsmål. Ride ranke.

2011

 • Kleppen, Dag Mattis; Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2011) CD "Mamaliye - sanger fra ett år i Sør-Afrika". Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika

2010

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2010) Jul i musikkmanesjen. null

2009

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Du fugl på himmel blå - en konsertforestilling for 1–3-åringer i kunstutstilling med fugler av Gudrun Skeie Stokstad. null

2008

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2008) Da fuglene fikk farger. null

2007

 • Kulset, Nora Bilalovic; Bjørkøy, Ingrid. (2007) Kongen, engelen og barnet. null

2004

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2004) Lille-Elph. null

1998

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1998) Lydbilder. null

1997

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) CD "Eplemann!". "Eplemann!"