Background and activities

 

Nora Bilalovic Kulset holds a PhD in musicology. She studied music performance and music education at the Faculty of Performing Arts, University of Stavanger.

After graduating as a music performer, she founded musikkmanesjen with Frode Thorjussen in 1994. Musikkmanesjen were pioneers in the field of art for children 0–3 years and have a great number of productions in their portfolio. Musikkmanesjen also offered an extensive music education where children and parents together joined in weekly music groups.

In 2012 she earned her master's degree in musicology at NTNU. The master work is published in the book "Musikk og andrespråk" (Music and second language acquisition). In her PhD from 2017, the focus has shift towards the adults working in kindergarten and his og hers ability – or lack thereof – to make music with the children in a way that builds a sense of community. This is reflected in the book "Din musikalske kapital" ("Your musical capital").

Her research interest are conceptions of musicality, voice shame, the squelching of childhood, musicking and community music. 

Nora has for a number of years shared in her experiences and knowledge giving lectures to kindergartens, schools, music schools and universities.

Since April 2019, she is Head of Department at Department of Music.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

2020

 • Duch, Michael Francis; Kulset, Nora Bilalovic; Huke, Kirsti; MacDonald, Raymond; Gimse, Øyvind; Rasmussen, Ragnar. (2020) Hjernen og musikken. Forskningskonsert . NTNU - Institutt for musikk; Dokkhuset. 2020-09-19 - 2020-09-19.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2020) Sang som vei til et nytt språk for barn med et annet morsmål. Specialpædagogik. vol. 40 (1).
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2020) Singing – a pathway to friendship, empathy and language in children from different backgrounds. The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume II: Education.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten. (2020) Togetherness!: adult companionship – the key to music making in kindergarten. Music Education Research.
 • Vist, Torill; Halle, Kirsten; Kulset, Nora Bilalovic; Schei, Tiri Bergesen; Danbolt, Ingrid Anette; Haukenes, Siri; Knudsen, Jan Sverre. (2020) Sangforskning i norsk barnehage – en særegen og bærekraftig internasjonal stemme?. Å skape bærekraftige barnehager. Perspektiver, muligheter og utfordringer . BarnKunne (HVL) og FILIORUM (UiS); Høgskulen på Vestlandet - digitalt. 2020-09-28 - 2020-09-30.

2019

2018

 • Bergsland, Andreas; Angelo, Elin; Kulset, Nora Bilalovic; Langdalen, Jørgen; Gilbertson, Simon; Holdhus, Kari. (2018) Challenges and possibilities for musical knowledge transmission, learning and education between music disciplines. Knowing Music, Musical Knowing . NTNU, Institutt for musikk, Grieg Research School (UiB); Trondheim. 2018-10-23 - 2018-10-26.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Din musikalske kapital. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030425.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) 'It's you – not the music'. The role of the teacher. the 2nd international symposium on voice & communication in teacher education . Høgskulen på Vestlandet; Bergen. 2018-12-03 - 2018-12-04.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Musikk & språk i den flerkulturelle barnehagen. Fagdag for fokusbarnehager i Migrasjonsnett Hordaland . MigNett Hordaland; Fjell kommune. 2018-11-30 - 2018-11-30.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Singing in the multicultural kindergarten. What does it take and what does it do and why is it so important?. European Early Childhood Education and Research EECERA . European Early Childhood Education and Research Association; Budapest. 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Språk via sang. Veier til språk - i barnehagen.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Lundgaard, Hilde. (2018) På sangens lykkepille. Aftenposten A-magasinet [Avis]. 2018-12-02.
 • Schei, Tiri Bergesen; Åvitsland, Bjørg Solsvik; Skjerdal, Lena; Furholt, Aslaug; Daviknes, Trine; Kolstad, Lars; Turøy, Anne Kristine Wallace; Hodneland, Kari Gina; Kulset, Nora Bilalovic. (2018) The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education, hosted by the Research Group Voice InFormation (Leader: Tiri B. Schei). The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education . The research group Voice InFormation; Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen. 2018-12-03 - 2018-12-04.

2017

2016

2015

 • Bore, Kristina Ketola; Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som døråpner til lek og språk. Morgenbladet - Kunstløftet [Avis]. 2015-11-06.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Hvem eier musikken?.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musicking and second language acquisition in early childhood. European Network Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC) ; 2015-05-05 - 2015-05-09.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. ballade.no.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. Norsktilegnelsen for små barn med et annet morsmål. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025100.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som sosial handlingsberedeskap for andrespråkslærlingen i barnehagen. "Det doble dilemma" i lys av Bourdieu. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sunt å velte seg i kjærlighetssorg. nrk.no [Internett]. 2015-04-11.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Bergesen, Norunn. (2015) Når alle bryter ut i sang. Adresseavisen [Avis]. 2015-05-16.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Sund, Steinar. (2015) Bruk av musikk gir bedre språkopplæring. Første Steg [Fagblad]. 2015-06-01.

2014

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Sang og språk i den multikulturelle barnehagen. Fokustreff NAFO . NAFO - nasjonalt senter for flerkulturell opplæring; Oslo. 2014-11-05 - 2014-11-05.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Sang som hjelp i norsktilegnelsen hos små barn med minoritetsbakgrunn. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2014-11-05 - 2014-11-06.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Secong language acquisition and singing, explained by the OPERA-hypothesis. Neurosciences and music . Fondazione Mariani; Dijon. 2014-05-29 - 2014-06-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) The OPERA hypothesis and second language acquisition - presented on work shop for fresh PhD candidates. Conference on Research in Music Education . Nordic Network for Music Educational Research; Stockholm. 2014-04-22 - 2014-04-25.

2013

 • Jones, Ann; Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Språkteigen, NRK P2. NRK P2 [Radio]. 2013-12-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og andrespråk. Norskkonferansen 2013 . VOX; Oslo. 2013-04-24 - 2013-04-24.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og matte i barnehagen. "Antall, rom og form" - kompetanseløft for Levanger kommune bhg . Dronning Mauds Minnes Høgskole og Levanger kommune; Levanger. 2013-09-01 - 2013-12-01.

2012

 • Kulset, Nora Bilalovic; Kleppen, Dag Mattis; Thorjussen, Frode. (2012) Mamaliye live. null

2011

 • Kleppen, Dag Mattis; Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2011) CD "Mamaliye - sanger fra ett år i Sør-Afrika". Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2011) Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika. 2011. ISBN 9788299871105.

2010

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2010) Jul i musikkmanesjen. null

2009

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Du fugl på himmel blå - en konsertforestilling for 1–3-åringer i kunstutstilling med fugler av Gudrun Skeie Stokstad. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Gull, røkelse og myrra. null

2008

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2008) Da fuglene fikk farger. null

2007

 • Kulset, Nora Bilalovic; Bjørkøy, Ingrid. (2007) Kongen, engelen og barnet. null

2004

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2004) Lille-Elph. null

1998

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1998) Lydbilder. null

1997

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) CD "Eplemann!". "Eplemann!"
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) Raccontos fantastiske reise. null