Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Levold, Nora. (2014) Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0450-5.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein. (2007) Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-01159-2.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein. (2007) Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-01159-2.
 • Østby, Per; Levold, Nora. (2002) Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet. 2002.

Part of book/report

 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora. (2014) Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Kvande, Lise; Levold, Nora. (2014) Klinisk bruk av ultralyddiagnostikk på 1970 og 80-tallet: Medisin, politikk eller etikk?. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora. (2014) Biopolitiske dialoger - styring og selvstyring. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora. (2014) Mellom «rene» vitenskapere og saksforkjempere: Forskerstrategier i politikkprosesser på biopolitikkområdet. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora. (2014) Å sortere eller ikke sortere: Er det spørsmålet? Kontroverser om prenatal diagnostikk i norsk bioteknologilovgivning 1994-2008. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Berker, Thomas; Levold, Nora. (2007) Moralske praksiser i forbindelse med tung internettbruk. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Levold, Nora. (2007) ”Kundekommunikasjon i IKT-bedrifter: Mellom empati og kontroll”. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Levold, Nora; Lysgård, Sylvia. (2007) Internasjonaliseringsstrategier: Globalt arbeid – lokal kommunikasjon?. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mot en ”elektronisk solidaritet". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Levold, Nora. (2007) Kommunikasjonssamfunnet?. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.