Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Kjerstad, Norvald. (2017) Fremføring av skip med navigasjonskontroll. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2179-0.
 • Kjerstad, Norvald. (2016) Electronic and Acoustic navigationsystems. 2016. ISBN 9788292186572.
 • Kjerstad, Norvald. (2016) Fiskeplassar. 2016. ISBN 9788299846622.
 • Kjerstad, Norvald. (2016) Navigasjon for maritime studier - 3. utg. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245021486.
 • Kjerstad, Norvald. (2015) Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer - 5. utg. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245018837.
 • Kjerstad, Norvald. (2013) Fiskerfolk. 2013. ISBN 9788299846615.
 • Kjerstad, Norvald. (2013) Fremføring av skip, med navigasjonskontroll. Akademisk Forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0296-9.
 • Kjerstad, Norvald. (2012) ECDIS & AIS for maritime courses. 2012. ISBN 9788292186411.
 • Kjerstad, Norvald. (2012) ECDIS & AIS for maritime kurs. 2012. ISBN 9788292186404.
 • Kjerstad, Norvald. (2012) Fiskarsoge for Haram av Olav Fjørtoft. 2012. ISBN 978-82-998208-4-4.
 • Kjerstad, Norvald. (2011) Ice Navigation. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2760-4.
 • Kjerstad, Norvald. (2011) Navigasjon for maritime studier. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2836-6.
 • Kjerstad, Norvald. (2010) Elektroniske og Akustiske navigasjonssystemer for maritime studier. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 82-519-2022-1.
 • Kjerstad, Norvald. (2010) Fremføring av skip, med navigasjonskontroll. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2275-3.