Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Steinsholt, Kjetil; Harstad, Ola. (2021) Kunsten å erobre paradiset på et blunk? Et blikk på barns lek og rampestreker som avgrensede meningsprovinser. Den frie lekens vilkår.
 • Harstad, Ola. (2020) Den uforståelige teksten. Om Witold Gombrowiczs "Kosmos" og dens virkning på forståelsens form. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Harstad, Ola; Jølle, Lennart. (2018) Om tolkning i norskfagets litteraturarbeid - fire innfallsvinkler til "Ringen" av Knut Hamsun. Norsk 5-10. Litteraturboka.

Report/dissertation

 • Harstad, Ola. (2018) Mot en mindre litteraturlærer. En fremskrivning av problemet om litteraturlærerens bliven. 2018. ISBN 978-82-326-3482-8.
 • Harstad, Ola. (2012) Litteraturdidaktiske posisjoner: ideologi og strategi. En dialogisk diskursanalyse. 2012.

Others

 • Harstad, Ola. (2020) Om foreldrerollen i litteraturen. Samtale med Birger Emanuelsen og Monica Isakstuen. Litteraturarrangement . Trondheim Folkebibliotek; Trondheim. 2020-02-13 - 2020-02-13.
 • Harstad, Ola. (2019) Det skjønnlitterære utvalgets teknologi. Om digitalisering og utvalgsproblematikk. Litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor . Oslomet,Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; Oslo. 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Harstad, Ola. (2019) Kritikk og affirmasjon. Om mulige koblinger mellom Gilles Deleuzes filosofi og det nyliberale universitet. Frokostseminar . Institutt for lærerutdanning (NTNU); Trondheim. 2019-01-15 - 2019-01-15.
 • Harstad, Ola. (2017) Satanas sum et nihil humanum a me alienum puto. Brødrene Karamasov - tro, tvil, hat eller kjærlighet? . Trøndelag Teater/Litteraturhuset i Trondheim; Sellanraa Bok & Bar. 2017-03-02 - 2017-03-02.
 • Harstad, Ola; Dagsland, Sindre; Skaftun, Atle. (2017) Tankegods: Mikhail M. Bakhtin. Samtale . Litteratur på Blå; Blå. 2017-11-21 - 2017-11-21.
 • Harstad, Ola. (2016) Creating the Concept of the Jam-session as a deleuzian Time-space for Literature Teacher Becoming. Virtuality, Becoming and Life. Deleuze Studies Conference 2016 ROME . Department of Philosophy, Communication and Visual Arts; Roma, University of Roma Tre. 2016-07-11 - 2016-07-13.
 • Harstad, Ola. (2013) Da Ibsen forsvant. Klassekampen [Avis]. 2013-10-26.
 • Harstad, Ola. (2012) Det relasjonelle klasserommet. Om bruken av Pierre Bourdieus kultursosiologi i norskdidaktisk forskning. Å finne egne stemmer, ytre seg og få svar. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2012-11-16 - 2012-11-16.