Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2020

 • Dagsland, Sindre; Diesen, Even Igland; Harstad, Ola. (2020) Motstand som didaktisk potensial i kreative skriveprosesser. Norsklæreren. vol. 44 (3).
 • Harstad, Ola. (2020) Den uforståelige teksten. Om Witold Gombrowiczs "Kosmos" og dens virkning på forståelsens form. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Harstad, Ola. (2020) Om foreldrerollen i litteraturen. Samtale med Birger Emanuelsen og Monica Isakstuen. Litteraturarrangement . Trondheim Folkebibliotek; Trondheim. 2020-02-13 - 2020-02-13.

2019

 • Harstad, Ola. (2019) Det skjønnlitterære utvalgets teknologi. Om digitalisering og utvalgsproblematikk. Litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor . Oslomet,Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; Oslo. 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Harstad, Ola. (2019) Kritikk og affirmasjon. Om mulige koblinger mellom Gilles Deleuzes filosofi og det nyliberale universitet. Frokostseminar . Institutt for lærerutdanning (NTNU); Trondheim. 2019-01-15 - 2019-01-15.
 • Harstad, Ola. (2019) Norskfaget som kunstfag!?. Norsklæreren. vol. 43 (2).
 • Harstad, Ola. (2019) Skjult læreplanrevisjon. Norsklæreren. vol. 43 (1).

2018

 • Harstad, Ola. (2018) (U)forutsigbar og nyttig (på et eller annet vis). Norsklæreren. vol. 42 (4).
 • Harstad, Ola. (2018) En elegi for examen philosophicum. www.universitetsavisa.no.
 • Harstad, Ola. (2018) Et innspill om de små displinfagene fra et lærerutdanningsperspektiv. www.universitetsavisa.no.
 • Harstad, Ola. (2018) Mot en mindre litteraturlærer. En fremskrivning av problemet om litteraturlærerens bliven. 2018. ISBN 978-82-326-3482-8.
 • Harstad, Ola; Jølle, Lennart. (2018) Om tolkning i norskfagets litteraturarbeid - fire innfallsvinkler til "Ringen" av Knut Hamsun. Norsk 5-10. Litteraturboka.

2017

 • Harstad, Ola. (2017) Et forsøk på å skissere en norskfaglig begivenhetstenkning. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. vol. 41 (2).
 • Harstad, Ola. (2017) Norskfaget som begivenhet. Norskfaget No! LNU-konferansen 2017 . Landslaget for norskundervisning; Stavanger. 2017-03-17 - 2017-03-18.
 • Harstad, Ola. (2017) Satanas sum et nihil humanum a me alienum puto. Brødrene Karamasov - tro, tvil, hat eller kjærlighet? . Trøndelag Teater/Litteraturhuset i Trondheim; Sellanraa Bok & Bar. 2017-03-02 - 2017-03-02.
 • Harstad, Ola. (2017) Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi. Med utgangspunkt i arbeid med en lesesirkel. Journal for Research in Arts and Sports Education. vol. 1 (05).
 • Harstad, Ola; Dagsland, Sindre; Skaftun, Atle. (2017) Tankegods: Mikhail M. Bakhtin. Samtale . Litteratur på Blå; Blå. 2017-11-21 - 2017-11-21.

2016

 • Harstad, Ola. (2016) Creating the Concept of the Jam-session as a deleuzian Time-space for Literature Teacher Becoming. Virtuality, Becoming and Life. Deleuze Studies Conference 2016 ROME . Department of Philosophy, Communication and Visual Arts; Roma, University of Roma Tre. 2016-07-11 - 2016-07-13.
 • Harstad, Ola. (2016) Klasselederen og klasseforstanderen. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. vol. 40 (4).
 • Harstad, Ola. (2016) Om Jarl Arve Richsfeldt og hans uferdige og upubliserte roman "Om dyrelivet" (1979). Et virkelighetseksperiment. Litteraturtidsskriftet Lasso.
 • Harstad, Ola. (2016) Tekst under tiltale -et rettsreferat. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

2014

 • Dagsland, Sindre; Harstad, Ola. (2014) Gentle Steps and Smiles - Mellom flerstemmighet og autoritet. Litteraturtidsskriftet Lasso.

2013

 • Harstad, Ola. (2013) Da Ibsen forsvant. Klassekampen [Avis]. 2013-10-26.
 • Harstad, Ola. (2013) Hvor ble det av «Lille Marius»? En litteratursosiologisk studie av lærerstudenters skjønnlitterære smak. FoU i praksis 2013 . Høgskolen i Nord-Trøndelag; Stjørdal. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Harstad, Ola. (2013) Leser helst bestselgerne. Klassekampen [Avis]. 2013-10-31.
 • Harstad, Ola. (2013) Portvokteren. Lærerens litterære preferanser og konsekvenser for den litterære klasseromspraksisen. Skriv!Les! 2013 . Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning; Trondheim. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Harstad, Ola; Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2013) Norwegian student teachers` literary preferences. ECER 2013 . EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION; Istanbul. 2013-09-09 - 2013-09-13.

2012

 • Harstad, Ola. (2012) Det relasjonelle klasserommet. Om bruken av Pierre Bourdieus kultursosiologi i norskdidaktisk forskning. Å finne egne stemmer, ytre seg og få svar. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2012-11-16 - 2012-11-16.
 • Harstad, Ola. (2012) Litteraturdidaktiske posisjoner: ideologi og strategi. En dialogisk diskursanalyse. 2012.