Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

 • Harstad, Ola. (2022) Foran troen. En bemerkning om Paulus` brev til Galaterne. Andakt . KVT; Trondheim. 2022-02-04 - 2022-02-04.
 • Harstad, Ola. (2022) Om dilemmaets uovertruffenhet. Nasjonal konferanse for praksis i lærerutdanningene ; 2022-05-23.
 • Harstad, Ola. (2022) Å tenke om metode. Menneskevitenskapelig forskning for fremtidige lærere. Fagbokforlaget. 2022. ISBN 978-82-450-2286-5.
 • Jølle, Lennart; Harstad, Ola. (2022) Om tolkning i norskfagets litteraturarbeid - fire innfallsvinkler til "Ringen" av Knut Hamsun. Norsk 5 - 10. Litteraturboka, 2. utgave.

2021

 • Dagsland, Sindre; Diesen, Even Igland; Harstad, Ola. (2021) Om havfruer og havmenn: samspillet mellom sangtekst, beat og flow i elevlåten "Rundlurt" og i morsmålsfagets sanglyrikkundervisning. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.
 • Harstad, Ola. (2021) Schopenhauer som litteraturlærer. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.
 • Steinsholt, Kjetil; Harstad, Ola. (2021) Kunsten å erobre paradiset på et blunk? Et blikk på barns lek og rampestreker som avgrensede meningsprovinser. Den frie lekens vilkår.

2020

2019

 • Harstad, Ola. (2019) Det skjønnlitterære utvalgets teknologi. Om digitalisering og utvalgsproblematikk. Litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor . Oslomet,Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; Oslo. 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Harstad, Ola. (2019) Kritikk og affirmasjon. Om mulige koblinger mellom Gilles Deleuzes filosofi og det nyliberale universitet. Frokostseminar . Institutt for lærerutdanning (NTNU); Trondheim. 2019-01-15 - 2019-01-15.

2018

 • Harstad, Ola. (2018) Mot en mindre litteraturlærer. En fremskrivning av problemet om litteraturlærerens bliven. 2018. ISBN 978-82-326-3482-8.
 • Harstad, Ola; Jølle, Lennart. (2018) Om tolkning i norskfagets litteraturarbeid - fire innfallsvinkler til "Ringen" av Knut Hamsun. Norsk 5-10. Litteraturboka.

2017

2016

 • Harstad, Ola. (2016) Creating the Concept of the Jam-session as a deleuzian Time-space for Literature Teacher Becoming. Virtuality, Becoming and Life. Deleuze Studies Conference 2016 ROME . Department of Philosophy, Communication and Visual Arts; Roma, University of Roma Tre. 2016-07-11 - 2016-07-13.
 • Harstad, Ola. (2016) Om Jarl Arve Richsfeldt og hans uferdige og upubliserte roman "Om dyrelivet" (1979). Et virkelighetseksperiment. Litteraturtidsskriftet Lasso.

2014

 • Dagsland, Sindre; Harstad, Ola. (2014) Gentle Steps and Smiles - Mellom flerstemmighet og autoritet. Litteraturtidsskriftet Lasso.

2013

 • Harstad, Ola. (2013) Da Ibsen forsvant. Klassekampen [Avis]. 2013-10-26.

2012

 • Harstad, Ola. (2012) Det relasjonelle klasserommet. Om bruken av Pierre Bourdieus kultursosiologi i norskdidaktisk forskning. Å finne egne stemmer, ytre seg og få svar. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2012-11-16 - 2012-11-16.
 • Harstad, Ola. (2012) Litteraturdidaktiske posisjoner: ideologi og strategi. En dialogisk diskursanalyse. 2012.