Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2018

 • Harstad, Ola. (2018) En elegi for examen philosophicum. www.universitetsavisa.no.

2017

 • Harstad, Ola. (2017) Et forsøk på å skissere en norskfaglig begivenhetstenkning. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. vol. 41 (2).
 • Harstad, Ola. (2017) Norskfaget som begivenhet. Norskfaget No! LNU-konferansen 2017 . Landslaget for norskundervisning; Stavanger. 2017-03-17 - 2017-03-18.
 • Harstad, Ola. (2017) Satanas sum et nihil humanum a me alienum puto. Brødrene Karamasov - tro, tvil, hat eller kjærlighet? . Trøndelag Teater/Litteraturhuset i Trondheim; Sellanraa Bok & Bar. 2017-03-02 - 2017-03-02.
 • Harstad, Ola. (2017) Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi. Med utgangspunkt i arbeid med en lesesirkel. Journal for Research in Arts and Sports Education. vol. 1 (05).
 • Harstad, Ola; Dagsland, Sindre; Skaftun, Atle. (2017) Tankegods: Mikhail M. Bakhtin. Samtale . Litteratur på Blå; Blå. 2017-11-21 - 2017-11-21.

2016

 • Harstad, Ola. (2016) Creating the Concept of the Jam-session as a deleuzian Time-space for Literature Teacher Becoming. Virtuality, Becoming and Life. Deleuze Studies Conference 2016 ROME . Department of Philosophy, Communication and Visual Arts; Roma, University of Roma Tre. 2016-07-11 - 2016-07-13.
 • Harstad, Ola. (2016) Klasselederen og klasseforstanderen. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. vol. 40 (4).
 • Harstad, Ola. (2016) Om Jarl Arve Richsfeldt og hans uferdige og upubliserte roman "Om dyrelivet" (1979). Et virkelighetseksperiment. Litteraturtidsskriftet Lasso.
 • Harstad, Ola. (2016) Tekst under tiltale -et rettsreferat. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

2014

 • Dagsland, Sindre; Harstad, Ola. (2014) Gentle Steps and Smiles - Mellom flerstemmighet og autoritet. Litteraturtidsskriftet Lasso.
 • Eikseth, Astrid Sofie Grude; Harstad, Ola. (2014) Fra slaget på Rotvoll til slaget på Stiklestad. Om dannelse i lærerutdanningen. Personalseminar . Avdeling for lærer- og tolkeutdanning; Stiklestad. 2014-11-28.

2013

 • Harstad, Ola. (2013) Da Ibsen forsvant. Klassekampen [Avis]. 2013-10-26.
 • Harstad, Ola. (2013) Hvor ble det av «Lille Marius»? En litteratursosiologisk studie av lærerstudenters skjønnlitterære smak. FoU i praksis 2013 . Høgskolen i Nord-Trøndelag; Stjørdal. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Harstad, Ola. (2013) Leser helst bestselgerne. Klassekampen [Avis]. 2013-10-31.
 • Harstad, Ola. (2013) Portvokteren. Lærerens litterære preferanser og konsekvenser for den litterære klasseromspraksisen. Skriv!Les! 2013 . Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning; Trondheim. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Harstad, Ola; Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2013) Norwegian student teachers` literary preferences. ECER 2013 . EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION; Istanbul. 2013-09-09 - 2013-09-13.

2012

 • Harstad, Ola. (2012) Det relasjonelle klasserommet. Om bruken av Pierre Bourdieus kultursosiologi i norskdidaktisk forskning. Å finne egne stemmer, ytre seg og få svar. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2012-11-16 - 2012-11-16.
 • Harstad, Ola. (2012) Litteraturdidaktiske posisjoner: ideologi og strategi. En dialogisk diskursanalyse. 2012.