Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Kielland, Øystein Nordeide. (2017) Sources of variation in metabolism of an aquatic ectotherm. 2017. ISBN 978-82-326-2811-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (370).
  • Kjøsnes, Arne Jørgen; Kalvå, Per Olav Fremo; Kielland, Øystein Nordeide; Sveen, Christian; Johnsen, Mads Petter. (2015) Vandringshinder ved elveforbygninger langs Gaula, Namsen og Stjørdalselva : kartlegging av vandringshinder forårsaket av tiltak utført av NVE. 2015. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat) (22).
  • Stensli, John Håkon; Bardal, Helge; Adolfsen, Pål; Aune, Svein; Bjørnå, Thomas; Florø-Larsen, Bjørn; Hokseggen, Torunn; Holthe, Espen; Kielland, Øystein Nordeide; Lo, Håvard; Moen, Asle; Sandodden, Roar; Sandvik, Morten; Skjøstad, Mari Berger; Wist, Anveig Nordtug; Waaler, Thor Arnulf. (2014) Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. 2014. Veterinærinstituttets rapportserie (2).