Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan. (2018) Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-02980-1.
  • Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders. (2015) Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02438-7.

Part of book/report

  • Kermit, Patrick Stefan. (2019) Barn, barnefellesskap og fellesskap. Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole.