Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Schiefloe, Per Morten. (2021) Organisasjonsanalyse. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 978-82-450-3482-0.
  • Rolstadås, Asbjørn; Krokan, Arne; Schiefloe, Per Morten; Sand, Gunnar; Dyrhaug, Lars Thomas. (2019) Det Nye Digitale Norge. 2019. ISBN 978-82-533-0374-1.
  • Kongsvik, Trond; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Herrera, Ivonne Andrade; Hovden, Jan; Schiefloe, Per Morten. (2018) Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245025156.
  • Schiefloe, Per Morten. (2015) Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02505-6.
  • Schiefloe, Per Morten. (2011) Mennesker og Samfunn, innføring i sosiologisk forståelse, 2. utgave. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82450-0282-9.
  • Bø, Inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapitaL. Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215007656.
  • Bø, inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapital: Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-00765-6.
  • Sand, Gunnar; Schiefloe, Per Morten; Aasen, Tone Merethe Berg. (2005) Norge 2020. Industrielle og økonomiske fremtidsutsikter. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-450-0337-9.
  • Schiefloe, Per Morten. (2005) Industriens rammebetingelser. 2005.