Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Schiefloe, Per Morten. (2015) Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02505-6.
  • Schiefloe, Per Morten. (2011) Mennesker og Samfunn, innføring i sosiologisk forståelse, 2. utgave. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82450-0282-9.
  • Bø, Inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapitaL. Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215007656.
  • Bø, inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapital: Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-00765-6.
  • Sand, Gunnar; Schiefloe, Per Morten; Aasen, Tone Merethe Berg. (2005) Norge 2020. Industrielle og økonomiske fremtidsutsikter. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-450-0337-9.
  • Schiefloe, Per Morten. (2005) Industriens rammebetingelser. 2005.
  • Schiefloe, Per Morten. (2003) Mennesker og samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Fagbokforlaget. 2003. ISBN 82-7674-769-8.

Part of book/report

  • Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Schiefloe, Per Morten. (2017) El-varebil - økonomi, miljø eller symbolikk?. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Schiefloe, Per Morten. (2017) Pentagonanalyse: En helhetlig modell for sikkerhet i organisasjoner. Sikkerhet og ledelse.
  • Schiefloe, Per Morten. (2016) Endringsevne i organisasjoner. Endringskapasitet og lederskap Luftkrigsskolens lederskapsseminar 2013.