Background and activities

Responsibilities

 • Coordinates the forum for student recruitment at the faculty
 • Coordinates the faculty administration's recruitment team
 • Web at the Faculty of Social and Educational Sciences
 • Recruting
 • Communication
 • Plain language
 • Social media

 

Education

 • Master in applied linguistics from NTNU (2013)
 • Bachelor in applied linguistics and scandinavian language and literature from NTNU (2011)

Relevant work experience

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

Others

 • Eriksen, Pia Farstad; Solhaug, Solvor; Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Skrivenatt ved NTNU Dragvoll - gi studenter motivasjon til å skrive. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning . Høgskolen i Bergen; Bergen. 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Møte med lovtekster - En undersøkelse av brukeres leseforståelse. Nordisk klarspråkskonferanse . Språkrådet; Oslo. 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Eriksen, Pia Karoline Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring . Direktoratet for forvaltning og IKT og Juristforbundet; Oslo. 2015-04-14 - 2015-04-14.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2014) Rekontekstualisering - fra avhør til avhørsrapport. Språkdagen 2014 . NTNU; 2014-02-07 - 2014-02-07.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2013) Hvordan gjengis spørsmål i avhørsrapporter?. Etterforskningsseminaret 2013 . Politihøgskolen; Oslo. 2013-12-16 - 2013-12-17.