Pia Farstad Eriksen

Senior Executive Officer – Communication

SU Faculty Administration Faculty of Social and Educational Sciences
+47 91314737
Paviljong C, Dragvoll

Background and activities

I work as an Assistant Professor at the Department of Language and Literature (60 percent) and as a adviser at the Department of Teacher Education (40 percent). I have a master in applied linguistics. 

Tasks at the Department of Language and Literature

Tasks at the Department of Teacher Education

 • Communication
 • Web

Teaching

This semester I am teaching NORD2220 - Writing - Text and Text Processes.

Academic interests

 • Writing
 • Working life discourse
 • Plain language
   

Previous projects

Previous teaching experience

 • AVS1202 – Spoken discourse and discourse analysis
 • AVS2300 – Writing in the Disciplines: Developing Texts in Higher Education and in the Workplace
 • AVS2240 – Discourse in Working Life: Diversities and Patterns
 • AVS6300 – Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk
 • LOGO6511 – Profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk
 • NORD2220 – Writing - Text and Text Processes
 • SPRÅK3501 – Scientific Communication for Engineers

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

Others

 • Eriksen, Pia Farstad; Solhaug, Solvor; Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Skrivenatt ved NTNU Dragvoll - gi studenter motivasjon til å skrive. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning . Høgskolen i Bergen; Bergen. 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Møte med lovtekster - En undersøkelse av brukeres leseforståelse. Nordisk klarspråkskonferanse . Språkrådet; Oslo. 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Eriksen, Pia Karoline Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring . Direktoratet for forvaltning og IKT og Juristforbundet; Oslo. 2015-04-14 - 2015-04-14.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2014) Rekontekstualisering - fra avhør til avhørsrapport. Språkdagen 2014 . NTNU; 2014-02-07 - 2014-02-07.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2013) Hvordan gjengis spørsmål i avhørsrapporter?. Etterforskningsseminaret 2013 . Politihøgskolen; Oslo. 2013-12-16 - 2013-12-17.