Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Dahlø, Raija H. T.. (2010) Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer. En veileder for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2010. ISBN 978-82-7634-852-1.

Part of book/report

  • Meberg, Alf; Dahlø, Raija H. T.. (2017) Det syke nyfødte barnet. Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave.
  • Salvesen, Kjell åsmund; Dahlø, Raija H. T.. (2017) Fødsler som krever ekstra oppfølging. Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave.
  • Dahlø, Raija H. T.. (2010) Når barnet blir overflyttet til nyfødtavdeling - separasjon mellom mor og barn. Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde.
  • Dahlø, Raija H. T.. (2010) Omsorg ved dødfødsler og senabort. Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde.

Report/dissertation

  • Dahlø, Raija H. T.. (2012) Fødselsangst Jordmorutdanningen. 2012.