Background and activities

Assistant Professor. Radiographer. Radiation technologist. Master in Health Sciences

Lecturer in anatomy and physiology, radiobiology and radiotherapy

Supervising students in their professional training

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2019

 • Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin. (2019) Erfaringer fra videreutdanningskurs i ultralyd av dialysefistler ved NTNU. NyreNytt.
 • Hanger, Nina; Rambech, Kristin. (2019) Presentasjon av radiografutdanningen ved NTNU, campus Trondheim. Hold Pusten.
 • Rambech, Kristin. (2019) 1. Cancer in Norway 2. Radiotherapy treatment, planning and delivery 3. Patient safety and care 4. Practical training in Radiotherapy. Sommerschool in Ghana . NTNU, University of Ghana, Diku, Kwame Nkrumah University of; Kumasi, Ghana. 2019-06-24 - 2019-06-28.
 • Rambech, Kristin. (2019) Stråleterapi på timeplanen. Sommerskolen i Ghana 2019. Hold Pusten.

2018

 • Rambech, Kristin; Hanger, Nina; Johnsen, Lydia. (2018) Promoteringsbrosjyre om nytt kurs i Ultralyd av dialysefistler.

2017

 • Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin. (2017) Ultralyd av AV-fistler for hemodialyse. NyreNytt.
 • Rambech, Kristin; Hanger, Nina; Johnsen, Lydia. (2017) Informasjonsbrosjyre om nytt EVU-kurs; Ultralyd av dialysefistler.

2016

 • Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen. (2016) Praksisstudier ved radiografutdanningen i Trondheim - hvordan styrke kvalitet og relevans?. Fusjonsseminar fakultet for medisin og helsevitenskap . NTNU; Scandic hotell Lerkendal, Trondheim. 2016-11-10 - 2016-11-11.

2015

 • Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe. (2015) I Røntgens fotspor. www.adressa.no.

2010

2009

 • Rambech, Kristin. (2009) IMRT og bestråling av venstre bryst ved lokalisert sykdom. MedFys 2009 ; Trondheim. 2009-03-24 - 2009-03-25.
 • Rambech, Kristin. (2009) IMRT ved lokalisert, venstresidig brystbestråling. utenTitteltekst . Kreftavdelingen St. Olavs Hospital; St. Olavs Hospital. 2009-05-12 - 2009-05-12.
 • Rambech, Kristin. (2009) Strålebehandling av pasienter med lokalisert, venstresidig brystkreft og bruk av intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT). 2009.

2007

 • Solstad, Hjørdis; Rambech, Kristin; de Wries, Wilma; Solstad, Hjørdis; Rambech, Kristin; Brinchmann, Randi. (2007) International Modules in studies of Radiography. A co-project between educations in Norway, Denmark and The Netherlands. UKJENT. 2007.