Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit. (2016) Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. vol. 2 (1).

Report/dissertation

  • Etnan, Randi; Løhre, Audhild. (2014) Tilfredshet med skolearbeidet i et salutogent perspektiv. En kvantitativ undersøkelse av grunnskoleelever fra 1.-10.klasse. 2014.