Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

  • Bauer, Karen; Farstad, Randi; Otnes, Hildegunn. (2022) Å forske på egne responspraksiser ​ - muligheter og utfordringer. Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy . Skrivesenter; Trondheim. 2022-06-10 - 2022-06-11.

2021

2019

  • Otnes, Hildegunn; Farstad, Randi. (2019) Digital storytelling (DST) i norsklærerutdanninga. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt (NNMF7) . Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF) (avd. ILU/NTNU); Trondheim. 2019-10-23 - 2019-10-24.