Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Nilsen, Randi Alice. (2019) NRDLS – The New Reynell Developmental Language Scales. Hogrefe & Huber Publishers. 2019. ISBN 978-0-9874288-0-6.
 • Nilsen, Randi Alice; Amfo, Nana Aba Appiah; Borthen, Kaja. (2007) Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Thorstein Fretheim. Novus Forlag. 2007. ISBN 9788270994557.

Part of book/report

 • Nilsen, Randi Alice. (2017) Intonasjonens plass i norsk dialektsyntaks. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum.
 • Nilsen, Randi Alice; Kveen, Perlaug Marie. (2017) An Exploration of tonal features in some East Norwegian Dialects: Fintoft & Mjaavatn (1980) revisited. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..
 • Nilsen, Randi Alice. (2003) Tillegg II: Intonologi. Tor A. Åfarli og Kristin M. Eide: Norsk generativ syntaks.
 • Nilsen, Randi Alice. (2001) "Bordeline Cases" Tonal Characteristics of some Varieties of Spoken South Norwegian. Nordic Prosody. Proceedings of the VIIIth Conference, Trondheim 2000.
 • Nilsen, Randi Alice. (1999) Om lingvistikk, språk og språkbruk - en dialog med naturlige digresjoner. Veien til vitenskap....

Report/dissertation

 • Borthen, Kaja; Fretheim, Thorstein; Nilsen, Randi Alice. (1996) Ellipsis and inference. 1996. Working Papers in Linguistics (27).
 • Nilsen, Randi Alice. (1996) Prosess og prosessering : rapport fra prosjektet "Læringspotensialet ved bruk av fellesspråklige lærebøker". 1996.
 • Nilsen, Randi Alice. (1992) Intonasjon i interaksjon. Sentrale spørsmål i norsk intonologi. 1992. ISBN 82-90896-37-9.
 • Nilsen, Randi Alice. (1989) On prosodically marked information structure in spoken Norwegian. 1989. Working Papers in Linguistics.