Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Solheim, Randi. (2020) Inngangar til studiar av skriveforløp og vurderingspraksisar. Master i norsk. Metodeboka 2.
  • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
  • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.
  • Solheim, Randi; Matre, Synnøve. (2014) Lærarsamtalar om elevtekstar – mot eit felles fagspråk om skriving og vurdering. Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.
  • Smidt, Jon; Solheim, Randi. (2013) Skriving som vei til kunnskap, identitet og kultur. En lærers arbeid med skriving på mellomtrinnet. Literacy i læringskontekster.
  • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Ekspressive tekstar av unge skrivarar: om kjensleutløp, identitetsarbeid og skriveutvikling. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi. (2012) Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. Å skrive seg inn i læreryrket.
  • Solheim, Randi. (2011) Kvifor skriv vi? Og kva brukar vi skrivinga til?. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
  • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
  • Solheim, Randi. (2009) Frå tankekart til tekst. Om bruk av og frigjering frå mønster og modellar i skriveopplæringa. Skriving i kunnskapssamfunnet.