Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar. (2021) Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215028705.
 • Nygård, Mari; Solheim, Randi. (2021) Å møte skulestartarane: Språklege erfaringar og språklæring. Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.
 • Solheim, Randi; Falk, Daroon Yassin. (2021) Skrivarutvikling og skrivekompetanse. Funksjonelle og formålsretta perspektiv på den første skriveopplæringa. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.
 • Solheim, Randi; Matre, Synnøve. (2021) Normprosjektet, skriveopplæringa og norskfaget. Norsklæreren.

2020

2019

2017

 • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.

2016

2015

2014

2013

 • Smidt, Jon; Solheim, Randi. (2013) Skriving som vei til kunnskap, identitet og kultur. En lærers arbeid med skriving på mellomtrinnet. Literacy i læringskontekster.

2012

 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Ekspressive tekstar av unge skrivarar: om kjensleutløp, identitetsarbeid og skriveutvikling. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02044-0.
 • Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi. (2012) Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. Å skrive seg inn i læreryrket.

2011

2010

 • Solheim, Randi. (2010) Sosial smeltedigel - språklege legeringar. Om talemålsutviklinga i industrisamfunnet Høyanger. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2466-5.
 • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.

2009