Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2017) Eg meiner det var sol den dagen. Hvorfor det er rett å lese høyt for studentene fra skjønnlitteratur. Norsklæreren.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2017) Stormen i Bardu, en ettertanke. Klassekampen.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2016) Å holde ut. Klassekampen.
 • Myhr, Rannveig Oliv; Liland, Ragnhild Olaug. (2016) Utdanning - et vidunderlig risikoprosjekt. Bedre Skole.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) «Hvis jeg skal være litt realistisk.» Studentutsagn som utgangspunkt for undervisning i tilpasset opplæring. UNIPED. vol. 33 (3).
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2009) Skolen som læringsarena for små "spesialister". Bedre Skole.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (1998) Tilpasset opplæring og behovet for en biltur. En drøfting av sosialiseringen av 90-tallets pedagogikkstudenter. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (1995) Universitetets unge studenter. UNIPED.

Part of book/report

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2018) Ungdom og forventninger om overskridelse. En kritisk drøfting. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2014) Den egenrådige læreren. En drøfting av forholdet mellom tilpasset opplæring og lærerens selvstendighet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Myhr, Rannveig Oliv; Øksnes, Maria. (2013) "Jeg vil helst slippe." Betraktninger omkring demokrati og klasseledelsens utilstrekkelighet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) En undervisning tilpasset ungdom. Læreren i skolen og samfunnet.

Report/dissertation

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2009) Den egenrådige læreren. Tilpasset opplæring og didaktiske kvaliteter. 2009. ISBN 978-82-7923-060-1.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2007) Barneskolens små "spesialister". Tilpasset opplæring til gutter med interesse for naturfenomen. 2007. ISBN 978-82-7923-049-6. PPU serien (Nr. 30).

Others

 • Myhr, Rannveig Oliv. (2018) Den vanskelige troen - et demokratisk anliggende for lærerutdanningen. FOU i praksis . NTNU, Nord universitet og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMM; Trondheim. 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Myhr, Rannveig Oliv; Øksnes, Maria. (2017) Resistance – a part of everyday life in school. NERA ; København. 2017-03-23 - 2017-03-25.
 • Øksnes, Maria; Myhr, Rannveig Oliv. (2015) Motstand - en del av hverdagen i skolen. FoU i praksis ; 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Øksnes, Maria; Myhr, Rannveig Oliv. (2014) "Jeg vil helst slippe!" Om ungdommers motstand i skolen. Ungdommers hverdagsliv og utdanning . Forskergruppen YES, Program for lærerutdanning, NTNU; Trondheim. 2014-09-16 - 2014-09-16.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2013) Dialogens utfordringer i møte med lærerstudenters oppfatninger av forholdet mellom ideer og praksisrelevans. FOU i praksis ; Stjørdal. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Myhr, Rannveig Oliv. (2013) The Teacher Educator In Dialog With The Teacher Students About Good Practice. ECER . ECER; Istanbul. 2013-09-10 - 2013-09-13.