Rannveig Oliv Myhr

Associate Professor Department of Teacher Education
+47 73551186 +47 92053077
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) «Hvis jeg skal være litt realistisk.» Studentutsagn som utgangspunkt for undervisning i tilpasset opplæring. UNIPED (Tromsø). vol. 33 (3).
  • Myhr, Rannveig Oliv. (1998) Tilpasset opplæring og behovet for en biltur. En drøfting av sosialiseringen av 90-tallets pedagogikkstudenter. Norsk pedagogisk tidsskrift.
  • Myhr, Rannveig Oliv. (1995) Universitetets unge studenter. UNIPED (Tromsø).

Part of book/report

  • Myhr, Rannveig Oliv. (2014) Den egenrådige læreren. En drøfting av forholdet mellom tilpasset opplæring og lærerens selvstendighet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Myhr, Rannveig Oliv; Øksnes, Maria. (2013) "Jeg vil helst slippe." Betraktninger omkring demokrati og klasseledelsens utilstrekkelighet. Klasseledelse - for elevenes læring.
  • Myhr, Rannveig Oliv. (2010) En undervisning tilpasset ungdom. Læreren i skolen og samfunnet.

Report/dissertation

  • Myhr, Rannveig Oliv. (2009) Den egenrådige læreren. Tilpasset opplæring og didaktiske kvaliteter. 2009. ISBN 978-82-7923-060-1.
  • Myhr, Rannveig Oliv. (2007) Barneskolens små "spesialister". Tilpasset opplæring til gutter med interesse for naturfenomen. 2007. ISBN 978-82-7923-049-6. PPU serien (Nr. 30).