Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) De dødes hus på Vinjeøra. Årbok for Fosen.
 • Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) De dødes hus på Vinjeøra. Spor.
 • Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) Dødehusene på Vinjeøra. Alle tiders.
 • Sauvage, Raymond; Bryn, Hanne. (2018) Å bo ved porten til Hustadvika i yngre steinalder. SPOR 1/2018. Spor. vol. 1.
 • Sauvage, Raymond; Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn. (2018) Arkeologi kaster nytt lys over historisk grunn. Et innblikk i vikingtidens og middelalderens Steine på Byneset. SPOR 2/2018. Spor. vol. 2.
 • Breivik, Heidi Mjelva; Callanan, Martin; Sauvage, Raymond; Nielsen, Svein Vatsvåg. (2017) Fra flintfunn til fakta. Hvordan arkeologer gjenskaper levde steinalderliv. Spor. vol. 2.
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2013) Høvdinghus på Hallem. Spor. vol. 2 (56).
 • Haug, Anne; Sauvage, Raymond. (2005) Huler og hellere og deres mange hemmeligheter. Spor.
 • Sauvage, Raymond. (2005) Smia i Torvika. En smie fra overgangen vikingtid – middelalder. Gjemnes-minne. vol. 28.

Part of book/report

 • Ellingsen, Ellen J. Grav; Sauvage, Raymond. (2019) The northern Scandinavian viking hall: A case study from Viklem in Ørland, Norway. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2016) Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..

Report/dissertation

Others

 • Betten, Henning; Sauvage, Raymond. (2020) Fant nytt dødehus ved E39-traseen. Tidens Krav [Avis]. 2020-06-04.
 • Sauvage, Raymond. (2018) Arkeologiske utgravninger på Steine. Foreløpige resultater fra de arkeologiske utgravingene ved Byneset Kirkegård i 2017. Sverresborg Folkemuseum Tirsdagskåseri . Sverresborg Folkemuseum, Museene i Sør-Trøndelag; Sverresborg Folkemuseum, Trondheim. 2018-04-10.
 • Callanan, Martin; Breivik, Heidi Mjelva; Sauvage, Raymond; Nielsen, Svein Vatsvåg. (2017) 'The Weakest Link?'- Tidligmesolittiske fjordlokaliteter i Møre og Romsdal. Steinalderkonferansen 2017 . Universitetet i Bergen; Bergen. 2017-03-21 - 2017-03-23.
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Sauvage, Raymond; Hvam, Eivind Brandsæter; Sandodden, Roar; Arnekleiv, Jo Vegar. (2017) Activity in European crayfish before, under and after a rotenone treatment in a small lake. The 6th International Bio-logging Symposium ; Konstanz. 2017-09-25 - 2017-09-29.
 • Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn; Sauvage, Raymond. (2017) Gårdshaug, funn og dyrebein. Norark.no 03.01.17.
 • Sauvage, Raymond; Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove. (2017) Video: Museumsdirektøren på Byneset.
 • Sauvage, Raymond; Bryn, Hanne. (2017) Arkeologiske utgravninger på Korsmyra. Romsdalsmuseet foredrag . Bud Sogelag i samarbeide med Romsdalsmuseet; Bud, Fræna. 2017-11-07 - 2017-11-07.
 • Sauvage, Raymond; Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn. (2017) Gårdshaug, funn og dyrebein. Norark.no 03.01.2017.
 • Sauvage, Raymond. (2016) Ex-situ preservation of exposed painted rock art.Applying photogrammetry and colour manipulation. CAA 2016 Exploring Oceans of Data . Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology; Oslo. 2016-03-29 - 2016-04-01.
 • Sauvage, Raymond. (2016) NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser i 2016. Norsk arkeologmøte 2016 . Norsk arkeologmøte; Bergen Universitetsmuseum. 2016-11-03 - 2016-11-04.
 • Sauvage, Raymond. (2016) Nidarnes før Nidaros. Arkeologiske undersøkelser på Kalvskinnet og ved St. Olavs kirke. Katolsk Forum . Katolsk Forum, Den Katolske menighet i Trondheim; Den Katolske kirke i Trondheim. 2016-03-08 - 2016-03-08.
 • Skoglund, Fredrik; Sauvage, Raymond; Henriksen, Merete Moe. (2015) Kunnskapsstatus og kunnskapshull i Midt-Norge; status i arbeidet med faglig program for vassdrag i Midt- og Nord-Norge. Seminar i forbindelse med utarbeidelse av Faglig program for vassdragsundersøkelser i Midt- og Nord-Norge . Riksantikvaren; Oslo. 2015-10-22 - 2015-10-22.
 • Sauvage, Raymond. (2014) Spennende funn ved Viklem på Ørlandet.
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2014) Mener hallemsfunn var et høvdinghus. Verdalingen.no [Avis]. 2014-02-20.
 • Sauvage, Raymond. (2013) Arkeologi på Kalvskinnet. Norark.no, 15.05.2013.
 • Sauvage, Raymond. (2013) Gammel vei og vadested på Lund. Norark.no, 25.07.2013.
 • Sauvage, Raymond. (2013) Nye undersøkelser i langhuset på Hallem. Norark.no, 04.09.2013.
 • Sauvage, Raymond. (2013) Utgravning nær funnstedet for den berømte Dalemspenna. Norark.no, 03.05.2013.
 • Haug, Anne; Sauvage, Raymond. (2006) Huler og hellere og deres mange hemmeligheter. Åpning av utstilling . NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi; Vitenskapsmuseet. 2006-01-13 - 2006-03-10.
 • Haug, Anne; Sauvage, Raymond; Cyvin, Øylov; Sandbakk, Elin; Airola, Leena Aulikki. (2006) Utstilling om hellerfunnet i Rauma i Møre og Romsdal. Huler og hellere og deres mange hemmeligheter [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, Vitenskapsmuseet, SAK og SF; Vitenskapsmuseet. 2006-01-13 - 2006-03-01.
 • Haug, Anne; Sauvage, Raymond. (2005) Funn før veibygging. Åndalsnes avis [Avis]. 2005-07-09.