Background and activities

I am Associate Professor of Norwegian language and language didactics at the Department of Teacher Education. I teach and supervise BA and MA students, mainly in topics that fall within the area of sociolinguistics. I have an MA in Scandinavian linguistics (NTNU, 2010) and a PhD in Linguistics (NTNU, 2016).

 

Teaching/Supervision

 • MGLU5202: Masteroppgave i norskdidaktikk (MA-veileder)
 • MGLU5201: Vitenskapsteori og metode, norskdidaktikk
 • MGLU5501/5101: Språk og litteratur i norskfaget (emneansvarlig)
 • MGLU4201: Norskdidaktikk - Historiske, teoretiske og kulturelle innfallsvinkler
 • DID3601: Språk og språkdidaktikk
 • MGLU2501: Literacy, språk og litteratur
 • LÆR2005: Språk og makt i skole og samfunn (emneansvarlig)
 • MGLU1502: Norsk 1, emne 2 (5–10) – Lesing, skriving og muntlighet
 • LVUT8120: Andrespråkspedagogikk 1, emne 2 KFK

Scientific interests

 • Sociocultural linguistics, particularly
  • language ideology
  • language variation and change
  • multilingualism
 • Language didactics

 

Research projects and groups

Former projects

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2022) Innledning. Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer. Tilnærminger for mestring og myndiggjøring..
 • Ommeren, Rikke van. (2022) Språkideologier i andrespråksfeltet. Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer. Tilnærminger for mestring og myndiggjøring..
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Ommeren, Rikke van. (2022) Helhetlig norskfaglig arbeid med den gode teksten - eksemplet Skam. Norsk 5 - 10. Litteraturboka, 2. utgave.
 • Kjelaas, Irmelin; Van Ommeren, Rikke. (2021) Innlæreridentitet i møte med skolens diskurser om språk og språkopplæring. Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner.
 • Ommeren, Rikke van. (2021) Talespråk og talespråksdidaktikk. Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.
 • Ommeren, Rikke van. (2021) Talespråk og talespråksdidaktikk. Norsk 5–10. Språkboka..
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Ommeren, Rikke van. (2018) Tverrdisiplinert arbeid med tekst - eksemplet SKAM. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Språkets symbolkraft: språkholdninger og språklige ideologier. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Tilnærminger til talemål. Norsk 5-10: Språkboka.

Report/dissertation

Others

 • Ommeren, Rikke van; Paulsen, Mikkel Ekeland; Hognestad, Jan Kristian. (2022) Lytterspørsmål spesial: Prefiks-fakseri, tjukk L, og/så og nonsmat. Språksnakk. NRK p2 [Radio]. 2022-01-28.
 • Andenæs, Ellen; Ommeren, Rikke van; Lohndal, Terje. (2021) Lytterspørsmål spesial (2). Språksnakk. NRK P2 [Radio]. 2021-03-20.
 • Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Ommeren, Rikke van. (2021) Er Norge et dialektparadis, eller lar vi dialekten avgjøre hvordan vi oppfatter folk?. Språksnakk, NRK P2 [Radio]. 2021-01-31.
 • Hårstad, Stian; Ommeren, Rikke van; Mæhlum, Brit Kirsten. (2021) Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»?. Akademisk kvarter, Cappelen Damms podkast [Internett]. 2021-06-17.
 • Ommeren, Rikke van; Sunde, Anne Mette; Mæhlum, Brit Kirsten. (2021) Bidialektisme og låneord fra engelsk. NRK P2 [Radio]. 2021-01-22.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2019) "Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet. NNMF7 2019 ; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van. (2019) LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND ; København. 2019-05-27 - 2019-05-29.
 • Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin. (2019) Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Berg, Ivar; Ommeren, Rikke van. (2018) A tale of two tongues: The sociolinguistic differentiation of Danish and Norwegian. Making Waves in Historical Sociolinguistics . HiSoN/Leiden University Centre for Linguistics; Leiden. 2018-05-30 - 2018-06-01.
 • Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van. (2018) Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2018) "Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2018) «Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring.» En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. SONE-konferansen 2018 . SONE (Sosiolingvistisk nettverk) og NTNU; Trondheim. 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Ommeren, Rikke van. (2018) Bidialectalism and place(s). On the ideological constraints on bidialectal language practices. Language, place and periphery . Universitetet i København; Købehavn. 2018-01-18 - 2018-01-19.
 • Ommeren, Rikke van; Berg, Ivar. (2018) «Æg vill voit gamle Norskje Maal Utqvæa». Den sosiolingvistiske differensieringa av dansk og norsk. SONE-konferansen 2018 . SONE (Sosiolingvistisk nettverk) og NTNU; 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Flerstemmige(s) fortellinger. Om narrativer som uttrykk for språklige ideologier. SONE-konferansen 2017 – «Språk og skole» ; Trondheim. 2017-04-20 - 2017-04-21.
 • Ommeren, Rikke van. (2017) Språk, identifikasjon og integrering – ei ugrei kopling?. Bergenskonferansen 2017 . Universitetet i Bergen, Bergen Mållag og Hordaland Mållag; Bergen. 2017-03-25 - 2017-03-26.
 • Ommeren, Rikke van. (2016) Norske bidialektale i et identitetsperspektiv. Seminar om språk og identitet . i regi av Det norske universitetssenter i St. Petersburg og; Instituttet for det ukrainske språket, Kiev. 2016-09-29 - 2016-10-01.
 • Ommeren, Rikke van. (2016) Telling stories of bidialectalism: On the ideological constraints on bidialectal practices in Norway. Sociolinguistics symposium 21 ; Murcia. 2016-06-15 - 2016-06-18.
 • Kveen, Perlaug Marie; Ommeren, Rikke van. (2015) «Talk about talk». A cross-disciplinary investigation of the folk-linguistic concept «tonefall». Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP 1) . LingPhil; Tromsø. 2015-01-21 - 2015-01-23.
 • Ommeren, Rikke van. (2015) Språklige kameleoner? Om kodeveksling hos norske bidialektale språkbrukere. MONS 16 - Møte om norsk språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Ommeren, Rikke van. (2014) "Dialekt-dilemma". Språkteigen NRK P2 [Radio]. 2014-02-23.
 • Van Ommeren, Rikke. (2014) Klunder og konflikt. Om bidialektale språkbrukere i språklig-sosiale risikosituasjoner. SONE-konferansen . Sosiolingvistisk nettverk / MultiLing (UiO); Voksenåsen, Oslo. 2014-03-06 - 2014-03-07.
 • Ommeren, Rikke van. (2012) "ja, jei la an på å tålå oppdaling, ja". Språkleg fagkveld . Fagutvalget ved Inst. for nordistikk og litteraturvitskap; Trondheim. 2012-03-20.