Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Petersen, Rolf Edvard; Svarliaunet, Gry Hege; Hov, Hilde; Aas, Arne Eyvind; wæge, kjersti. (2003) Elevhefte tverrfaglig prosjekt. Naturfag, matematikk, norsk. RENATE-prosjekt.
  • Petersen, Rolf Edvard; Svarliaunet, Gry Hege; Hov, Hilde; Aas, Arne Eyvind; wæge, kjersti. (2003) Lærerhefte tverrfaglig prosjekt. Naturfag, matematikk, norsk. RENATE-prosjekt.

Report/dissertation

  • Modahl, Ingunn Saur; Raadal, Hanne Lerche; Petersen, Rolf Edvard; Aarhaug, Olav R.. (2003) Evaluering av miljø- og ressursforhold ved bygging av Gjenbrukshus i Trondheim. 2003.
  • Petersen, Rolf Edvard; Thorolfsson, Sveinn T.. (2002) Overvannsteknikk. 2002.
  • Petersen, Rolf Edvard. (2001) Visualiseringsteknikk 2001-2002 ; PC og nettverkskomponenter i faget SO930E/K/B Datateknikk og internett-teknologi. 2001.