Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Skarstein, Rune. (2008) Økonomi på en annen måte : makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme. Abstrakt forlag. 2008. ISBN 978-82-7935-231-0.
  • Kolstad, Arnulf; Skarstein, Rune; Østerud, Erik. (2007) Fra Brooklyn Bridge til Kvålsbrua - Festskrift til Helge Normann Nilsen på 70-årsdagen. 2007. ISBN 82-471-6046-3.
  • Skarstein, Rune. (1999) Development Theory - A guide to some unfashionable perspectives. Oxford University Press. 1999. ISBN 0-19-564791-2. Oxford India Paperbacks.
  • Skarstein, Rune; Bhaduri, Amit. (1997) Economic development and agricultural productivity. 1997. ISBN 1-85898-615-X.