Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Grüters, Anna Ruth. (2022) Skolens kanon og det digitale arkivet. Digital teknologi for læring og undervisning i skolen.
  • Grüters, Ruth Anna; Otnes, Hildegunn. (2012) "Det digitale" i lærebøker for norskfaget - faglig integrert eller utenpåklistret alibi?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
  • Grüters, Ruth Anna. (2011) En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat. Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn.
  • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i alle fag.

Report/dissertation

  • Grüters, Ruth Anna; Bostad, Finn. (2011) Refleksjon i blogg. En hermeneutisk studie av refleksjon og dens tekstlige og retoriske manifestasjoner i en ny type skrive- og arkiveringsteknologi. 2011. ISBN 978-82-471-2678-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (75).