Background and activities


 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Karlsdottir, Ragnheidur. (2003) Tegnspråktolkens handlinger. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 8251918960.

Part of book/report

  • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2009) Kunnskapsoppbygging gjennom bruk av video og dialoggrupper i forskning på praksis. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Report/dissertation

  • Berge, Sigrid Slettebakk. (2016) Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett. 2016. ISBN 978-82-326-1728-9.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008. 2008.
  • Berge, Sigrid Slettebakk. (2003) Undersøkelse av knutepunktskoler for hørselshemmede. 2003.