Background and activities

Economist who has discovered the magic of linking health- and welfare data registers...

Background:

 • 2017 - today: Researcher, NTNU, Dep. of Public Health and Nursing
 • 2006 - today: Researcher, SINTEF Technology and Society, Dep. of Health
 • 2012 - 2017: PhD-candidate, NTNU, Dep. of Public Health and General Practice.
 • 2010 and 2013. Maternety leave.
 • 2004 - 2006: Master of Science in Economics, NTNU

PhD-procject:

Health, Unemployment & Disability Pension in Norway: Selection and Causation

 • Intro/Aim: The empirical literature shows a well documented association between labor market attachment and health, but the direction of causality is still not obvious.  The aim of this project is to investigate both selection effects and causal relationships between health, unemployment and receiving a disability pension.
 • Data: HUNT 2, The Norwegian Event Database (FD-trygd), The Norwegian Prescription Database, Cause of Death Registry, Employer/Employee Register, Business Registry.
 • Methods: regression analysis (i.e. logistic, survival, instrumental var.)
 • Tools: Stata

 

 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

 • Færevik, Hilde; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene. (2018) Delrapport 1 Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til offshorearbeid i Barentshavet. Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. Arbeidspakke 1 - kvantitativ kartlegging. 2018. ISBN 978-82-14-06657-9. SINTEF Rapport (2018:00206).
 • Wiggen, Øystein; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene; Hansen, Jakob Hønborg; Færevik, Hilde. (2018) ST4 - Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. 2018. ISBN 978-82-14-06768-2. SINTEF Rapport (2018:00205).
 • Kaspersen, Silje Lill. (2017) Health and Unemployment in Norway: Selection or Causation?. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2688-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2017/310).
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. (2017) Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 2017. ISBN 978-82-14-06625-8.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. (2015) Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 2015. ISBN 9788214059946. SINTEF Rapport (A27362).
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Kaspersen, Silje Lill; Jensberg, Heidi; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 - Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2013. ISBN 978-82-14-05523-8.
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 ; A23879. 2013. ISBN 9788214055238.
 • Slettebak, Rune; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011. 2013. ISBN 9788214055238. SINTEF Rapport.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg. (2013) Effektvurdering av Helsedirektoratets modellforsøk og tilskudd til psykologer i kommunen. 2013. ISBN 9788214055221. SINTEF Rapport.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg. (2013) Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen ; A23869. 2013. ISBN 9788214055221.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg. (2012) Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. 2012. ISBN 978-82-14-054958.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Haus-Reve, Silje; Mandal, Roland; Jensberg, Heidi; Lippestad, Jan Wilhelm. (2012) Sykefravær - gradering og tilrettelegging. 2012. ISBN 9788214053869.