Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

  • Dagsland, Sindre. (2022) Sanglyrikk og estetiske arbeidsmåter som inngang til transspråking. Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer. Tilnærminger for mestring og myndiggjøring..

2021

  • Dagsland, Sindre; Diesen, Even Igland; Harstad, Ola. (2021) Om havfruer og havmenn: samspillet mellom sangtekst, beat og flow i elevlåten "Rundlurt" og i morsmålsfagets sanglyrikkundervisning. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.

2020

2019

2018

  • Dagsland, Sindre. (2018) Om å jakte på heffalomper: Et metalingvistisk perspektiv på antatt reflekterende og antatt utforskende skriving i norsk og matematikk. 2018.

2017

  • Harstad, Ola; Dagsland, Sindre; Skaftun, Atle. (2017) Tankegods: Mikhail M. Bakhtin. Samtale . Litteratur på Blå; Blå. 2017-11-21 - 2017-11-21.

2015

  • Dagsland, Sindre. (2015) Om relasjonen skrivehandling-skriveoppgave-elevtekst. Utfordringer ved antatt reflekterende elevtekster. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..

2014

  • Dagsland, Sindre; Harstad, Ola. (2014) Gentle Steps and Smiles - Mellom flerstemmighet og autoritet. Litteraturtidsskriftet Lasso.