Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Artistic productions

 • Balke, Jon; Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Pettersen, Sissel Vera; Havenstrøm, Kari Eskild; Sævik, Torunn. (2020) A World Of Daughters. A World Of Daughters
 • Balke, Jon; Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Roggen, Live Maria; Havenstrøm, Kari Eskild; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera. (2020) A World Of Daughters. A World Of Daughters
 • Berg, Mia Marlen; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Sævik, Torunn; Havenstrøm, Kari Eskild; Lode, Ingrid. (2020) Ekkokammer 2.0. Ekkokammer 2.0
 • Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad; Hulbækmo, Alf; Kannegaard, Maria; Kleppen, Mattis; Roggen, Live Maria; Breivik, Tor; Hertling, Ann-Chatrin; Røe, Marianna. (2020) Saturns Hage. Kunstoverskridande prosjekt med musikk, scenografi, performance. Saturns Hage
 • Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad. (2020) Baby Becomings på Rosendal Teater. Baby Becomings
 • Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Schnell Juvik, Siri; Hjertaas, Gunhild; Huke, Marte. (2020) Himmel og Hav (0-2 og 3-5 år). Himmel og Hav
 • Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Berg, Mia Marlen; Lode, Ingrid; Havenstrøm, Kari Eskild; Pettersen, Sissel Vera; Sævik, Torunn. (2020) Ekkokammer 2.0. Ekkokammer 2.0
 • Storløkken, Ståle; Sten, Helge; Kaasbøll, Anita; Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Pettersen, Sissel Vera; Lode, Ingrid; Havenstrøm, Kari Eskild; Sævik, Torunn; Abrahamsen Garner, Natali. (2020) Folklore. Folklore
 • Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Kaasbøll, Anita; Havenstrøm, Kari Eskild; Gjære, Siri; Lode, Ingrid; Skjerve, Heidi; Pettersen, Sissel Vera; Berg, Mia Marlen. (2019) Ekkokammer 2.0. Ekkokammer 2.0
 • Åse, Tone; Abrahamsen, Natalie; Eskild havenstrøm, Kari; Kaasbøll, Anita; Lode, Ingrid; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Gjære, Siri. (2019) Folklore. Folklore
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn. (2019) A World of Daughters. A World of Daugthers
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Sævik, Torunn; Karstad, Asle. (2019) Rooms&Rituals. Rooms &Rituals
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi. (2019) Rooms &Rituals + collaborative projects. Rooms&Rituals & collaborative projects at Moers Festival
 • Åse, Tone; Eskild havenstrøm, Kari; Gjære, Siri; Karstad, Asle; Roggen, Live Maria; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita. (2019) Rooms&Rituals Festivamusicalvisual. Rooms &Rituals
 • Åse, Tone; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Lode, Ingrid; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi; Eskild Havenstrøm, Kari; Abrahamsen, Natalie; Sævik, Torunn. (2019) Folklore. Folklore
 • Åse, Tone; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Skjerve, Heidi. (2019) Rooms &Rituals. Rooms &Rituals
 • Åse, Tone; Gjære, Siri; Lode, Ingrid; Pettersen, Sissel Vera; Sævik, Torunn. (2019) Kilroy is. Kilroy is
 • Haugerud, Tor; Gjære, Siri. (2018) Drosjekaféen. Drosjekaféen
 • Haugerud, Tor; Gjære, Siri. (2018) Gjære/Haugerud duokonsert for barn og voksne. Gjære/Haugerud duokonsert
 • Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hjertaas, Gunhild; Fazlic, Ibrahim. (2018) Begynnelser - Verken Fugl eller Fisk (3-5 år). Begynnelser