Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Eitzen, Ingrid; Hollekim-Strand, Siri Marte; Markussen, Harald. (2020) Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin. Cappelen Damm Akademisk. 2020. ISBN 9788202621414.

Part of book/report

  • Bovim, Ingvill Måkestad; Hollekim-Strand, Siri Marte. (2020) Idrettsernæring. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.
  • Hollekim-Strand, Siri Marte. (2020) Fysioterapeuten som pedagog. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.
  • Hollekim-Strand, Siri Marte. (2020) Motiverende intervju. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.
  • Torstveit, Monica Klungland; Hollekim-Strand, Siri Marte. (2020) Restitusjon for idrettslig prestasjon. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.
  • Wisløff, Ulrik; Hollekim-Strand, Siri Marte. (2020) Utholdenhet for idretts- og hverdagsprestasjon. Prinsipper og grunntanker. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.
  • Hollekim, Siri Marte; Hallén, Jostein; Refsnes, Per Egil; Tønnessen, Espen; Aasen, Sigmund B.; Alnes, Leif Olav. (2008) Trening av fysiske ressurser i norsk toppfotball. Fysisk trening i toppfotball / Jostein Hallén (red.).

Report/dissertation

  • Hollekim-Strand, Siri Marte. (2016) Effects of exercise training on cardiac function and cardiometabolic risk factors in type 2 diabetes. 2016. ISBN 978-82-326-1788-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (225).