Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina Schiøll. (2007) Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011288.

Part of book/report

  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2018) The neoliberal reframing of user representation in Norway. Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
  • Skjefstad, Nina Schiøll; Kiik, Riina; Sandoval, Hugo. (2018) The role of social workers under neoliberal ideology at the Norwegian Labour and Welfare Service (NAV). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
  • Nordstrand, Mari; Skjefstad, Nina Schiøll. (2016) Motivational Interviewing with Individuals Experiencing Social Challenges: A Norwegian Experience. Co-creating Processes of Help: Collaboration with Families in the Community.
  • Ellingsen, Ingunn T; Skjefstad, Nina Schiøll. (2015) Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. Sosialt arbeid. En grunnbok.
  • Marthinsen, Edgar; Kojan, Bente Heggem; Skjefstad, Nina Schiøll; Flem, Aina Lian. (2012) Sju grunner til hvorfor vi trenger sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
  • Skjefstad, Nina Schiøll. (2012) Brukermedvirkning sett i et anerkjennelsesteoretisk perspektiv. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.
  • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina. (2007) Introduksjon. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.
  • Skjefstad, Nina. (2007) Respekt og anerkjennelse. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.
  • Skjefstad, Nina. (2007) Tiltaksarbeid og selvutvikling. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.

Report/dissertation