Solveig Merete Klæbo Reitan

Associate Professor Department of Mental Health Faculty of Medicine and Health Sciences
+47 48042923
Østmarkveien 15 7040 Tr.heim, Østmark sykehus * * Østmark sykehus *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Christiansen, Øystein M; Horn, Kjetil; Hytten, Karsten; Knutsen, Andreas J; Lorentzen, Steinar; Martinsen, Egil Wilhelm; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Skeie, T M; Stokkekand, JM; Tjora, Elisabeth; Falkum, Erik. (2016) Psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen - innstilling fra arbeidsutvalg nedsatt av styret i Npf. 2016.
  • Rypdal, Knut; Rasmussen, Kirsten; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Et al, More authors. (2016) Mellom alle stoler, et pilotprosjekt for utilregnelige lovbrytere som begår vedvarende samfunnsskadelig eller særlig plagsom kriminalitet. 2016. SIFER (1).
  • Bakke, Ingunn; Mattsson, Erney; Nordrum, Ivar Skjåk; Nylund, Anne; Pukstad, Brita; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Samstad, Eivind; Øien, Torbjørn. (2014) En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU (Forfatterlisten er alfabetisk). 2014.