Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Bogsti, Wenche Bergseth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr. (2019) Kan SVIP-modellen bidra til å styrke vurderingskompetanse hos praksisveiledere?. Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi.
  • Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje. (2015) Gjennomføring av simuleringen. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.