Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Supphellen, Steinar. (2016) Bispen som vende om i tide. Eit bispeliv i ei brytingstid. Peter Olivarius Bugge. Biskop i Trondheim 1804-1842. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 2016. ISBN 978-82-93175-38-4. Skrifter (3-2016).
 • Bull, Ida; Eliassen, Knut Ove; Røskaft, Merete; Supphellen, Steinar. (2014) Trondheim, 1814. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0395-9.
 • Supphellen, Steinar. (2012) Konventikkelplakatens historie 1741-1843. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251929004.
 • Supphellen, Steinar. (2005) Johan Ernst Gunnerus - Samtid og vitenskaper. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2005. ISBN 82-7634-570-0.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Supphellen, Steinar. (2005) Biskop Gunnerus - Samfunn og vitenskaper på 1700-tallet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2005.
 • Supphellen, Steinar. (2004) Nytt søkelys på Olav Engelbrektsson. Skrifter, 2004 nr. 2. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1980-0. Skrifter (2004/2).
 • Supphellen, Steinar; Hagland, Jan Ragnar. (2003) Knud Leem og det samiske. Foredrag holdt ved et seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 11.-12. oktober 2002. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1898-7. Skrifter.
 • Hagland, Jan Ragnar; Supphellen, Steinar. (2001) Leiv Eriksson, Helge Ingstad og Vinland. Kjelder og tradisjonar. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1649-6. Skrifter.
 • Supphellen, Steinar. (2000) Norsk byhistorie - tid for syntese?. 2000. ISBN 82-7765-031-0. Nr 30 i Skriftserie fra Historisk institutt, NTNU.
 • Supphellen, Steinar. (2000) Norsk byhistorie - tid for syntese?. 2000. ISBN 82-7765-031-0. Skriftserie fra Historisk institutt.
 • Supphellen, Steinar. (2000) Norsk byhistorie - tid for syntese? Skriftserie fra Historisk institutt nr. 30. 2000. ISBN 82-7765-031-0.