Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

Report/dissertation

Others

  • Backe, Stian. (2018) Blogg NTNU TechZone: For å redusere utslipp i et nabolag er fleksibel energibruk viktig.
  • Backe, Stian. (2018) Forretningsmodeller i nullutslippsområder. ZEN konferansen 2018 ; 2018-04-17.
  • Backe, Stian. (2018) Konsekvenser av energiselvforsyning på Campus Evenstad. Living lab week ; Campus Evenstad. 2018-03-07.
  • Backe, Stian. (2018) Konseptutredning: Målscenarioer på Campus Evenstad. Presentasjon hos Statsbygg (brukerpartner i FME ZEN) ; 2018-02-15.
  • Backe, Stian. (2018) Representing low-carbon neighbourhoods in the energy system (Multi-scale stochastic programming). Winter School Workshop Geilo 2018 ; 2018-02-12.
  • Backe, Stian. (2018) Veien mot ZEN på Campus Evenstad. Presentasjon av foreløpige resultater fra ZEN-rapport hos Statsbygg ; Oslo. 2018-08-22.